For snart to år siden vakte det skarpe reaksjoner da det kom på plass 14 nye vinduer i den gamle bygården i Prinsessegata 8. Fortidsminneforeningen var blant dem som reagerte, og som ba byggesaksavdelingen gripe inn i saken.

– Vi har fått mange henvendelser om lovligheten til innsetting av «nye vinduer» i bygget. Befolkningen i byen er opprørte over det de ser, lød det i en henvendelse som foreningsleder Else Skau sendte kommunen.

Det endte med at kulturminnevernet i fylkeskommunen og byggesaksenheten i kommunen landet på at det var satt inn feil vinduer i bygget, og at fasadeendringen ikke var i tråd med hva det var gitt tillatelse til.

Uholdbar situasjon

Men etter all denne hurlumheien har de ulovlige vinduene bare blitt stående, noe som åpenbart har vært en torn i øyet på flere innbyggere.

– Vi får stadig henvendelser om situasjonen, og hvorfor ingen ting skjer med fjerning av vinduer for å sette inn tidsriktige utgave, heter det nå i ny henvendelse fra Skau i Fortidsminneforeningen.

I byggesaksenheten kan de på sin side opplyse at det for noen få dager siden ble gitt igangsettingstillatelse for ombygging til fem leiligheter samt skifte av vinduer i første etasje av bygården.

I denne tillatelsen presiseres det at merknadene fra kulturminnevernet må etterkommes. Og hos vernemyndighetene påpekes det at det knytter seg nasjonale kulturminneinteresser til bygningen, da den inngår som en del av NB-området for murbyen Skien.

Bygningen er dessuten definert som et B-objekt i kulturminneplan for Skien kommune og regulert til bevaring gjennom sentrumsplanen.

Kostbar lærepenge

Det er selskapet Sannidal Utleiebygg AS som eier den aktuelle etasjen i bygården. Tidligere har styreleder Emil Fredriksen opplyst til TA at det kostet dem rundt en halv million kroner å sette inn de 14 vinduene.

Nå må altså disse vinduene fjernes, og nye, godkjente vinduer kan settes inn.

– Det så gærent ut. Men vi rakk aldri å bli helt ferdig med vinduene. De nye vinduene vil passe bedre inn i fasaden. Jeg håper alle blir fornøyd til slutt. Det har vært en dyr lærdom for oss, uttalte Fredriksen i fjor.

Prisen for manglende rom

Men i igangsettingstillatelsen som nå er gitt av kommunen, er det flere ting som utbygger må ta hensyn til. Her sies det nemlig at det må innbetales 112 500 kroner til kommunenes frikjøpsordning «Skien kommunes fond for uterom i murbyen».

Disse pengene må innbetales av utbygger på grunn av manglende uterom ved bygården. Innbetaling til det kommunale fondet må også skje før byggearbeidet igangsettes.

Og hvis fasaden skal rustes opp eller males, ber byggesaksavdelingen om at det gjøres i samråd med kommunen.

– Når det gjelder fargesetting på gamle bygninger innenfor murbyen Skien, så mener vi det beste er å ta utgangspunktet i den fargepaletten som følger av murbyen Skien. Det vil da si fargesetting som var tidstypisk for murbygninger omkring år 1900, skriver byggesaksbehandler Hanne Stensrød i tillatelsen.