Gå til sidens hovedinnhold

Satsing på bolig og næring sikrer framtida

SILJAN: Siljan er den eneste kommunen i Telemark som får en kraftig befolkningsvekst i perioden 2020 til 2050. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. - Dette samsvarer med innsatsen vi gjør for nye boligområder.

Ordføreren i Siljan, Kjell Sølverød, uttaler det. Onsdag hadde han besøk av sine partikolleger i Senterpartiet og de som er nummer en og to på partiets liste til stortingsvalget, Åslaug Sem-Jacobsen og Olav Urbø.

De møtte ordføreren på det nye boligfeltet som er under utvikling, nemlig ved Solvegen hvor 38 tomter snart befinner seg.

Også lokale partimedlemmer var med.

Lar seg inspirere av Siljan

- Situasjonen for kommunene er viktige for oss i Senterpartiet, derfor er det flott for oss å oppleve en så offensiv kommune som Siljan. Det er inspirerende og noe vi tar med videre, sa Åslaug Sem-Jacobsen.

- Det er vel verdt å oppleve at Siljan klarer seg fint i nærheten av en langt større kommune, som Skien, enten det handler om bokvalitet eller et vitalt arbeidsmarked, påpekte Olav Urbø.

Sem-Jacobsen og Urbø er sterkt engasjerte i den pågående valgkampen, og begge har tro på at partiet kan få inn to representanter fra Telemark på Stortinget.

Onsdag rakk de for øvrig et besøk på Gulsetsenteret i Skien der de diskuterte frivillighet og områdeløft, en sak som partiet prioriterer.

400 flere

Det er Statistisk sentralbyrå som har laget "Regionale befolkningsframskrivinger 2020-2050", og der er Siljan eneste kommune i Telemark som får en "kraftig økning" i befolkningsveksten på mer enn 15 prosent i perioden. Skien og Porsgrunn ligger på fra fem til 15 prosent. Drangedal og Kragerø får en nedgang på fem prosent, skal vi tro statistikken.

Siljan har i dag cirka 2330 innbyggere (tall 2020), i 2050 kan tallet bli 2776.

Skien har for å sammenligne 55 144 innbyggere (tall 2020) og kan øke til 58 574 i 2050.

- For noen år tilbake hadde vi dystre spådommer, nå har det snudd. Det er fantastiske tall, synes jeg, og det motiverer, sier Sølverød som også har snakket med en boligutvikler i kommunen som merker seg en lignende trend.

- Flere boligfelt har kommet på plass; i Blåbærvegen er alle tomter solgt.

Unik på næring

Sølverød trekker fram at kommunen trenger en god utvikling - og at den styres slik.

- Det skjer via kommuneplanen og dens arealdel, en skisse på 150 boliger er for eksempel kommet inn. Planen er klar neste år.

- 150 mål med næringsareal er dessuten med, og det er mange tiår siden vi var i nærheten av noe sånt.

- Hva med eldreomsorgen hos dere?

- Siljan er en god kommune både for de som vokser opp og de eldre - jeg mener vi har en solid eldreomsorg som mange vil finne attraktiv.

Han framhever at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett ville ha gitt 4,9 millioner kroner mer til Siljan.