Trallene med taxfree-varer som kommer trillende ned midtgangen er snart en saga blott hos SAS.

Fra og med høsten vil du ikke lenger kunne kjøpe taxfree-varer om bord på SAS-fly. Grunnen til dette er at SAS ønsker å redusere vekten på flyene sine og dermed få lavere utslipp av CO₂.

«Salg av taxfree-varer om bord har vært et populært tilbud, spesielt på lengre reiser. Men vi har også sett at kjøpsatferden blant reisende har endret seg over tid. I lys av en økende miljøbevissthet så har SAS besluttet å ta bort salg av taxfreeprodukter. Med dette vil også totalvekten på flyet reduseres og følgelig også føre til reduserte utslipp», heter det i en melding.

– SAS skal redusere utslippene med minst 25 prosent innen 2030. Hvert steg på veien for å oppnå målene og mer bærekraftige reiser er av betydning, så alle tiltak for å redusere vekten og dermed drivstofforbruket er viktige, sier Karl Sandlund, EVP Commercial i SAS, i en melding.

SAS skriver videre at de vil komme med «mer moderne løsninger» for å kunne tilby sine kunder muligheten til å handle og få varer levert i forbindelse med sin reisen.

De er på ingen måte det eneste første flyselskapet som kutter ut taxfreesalg. Også KLM, Qantas og amerikanske United Airlines, Delta Airlines og American Airlines har allerede droppet salg om bord.