I Skiens kunstforenings lokaler henger et gedigent nett, laget av elever på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). På Spriten har jobbet i workshop i til uker før åpningen fredag 11. november. Det er første gang KHiO gjør en så stor satsing i Skien. Primus motor er Franz Petter Schmidt, som hadde kunstnerstipend i Skien i 2019. I dag er han professor ved tekstil på Kunsthøgskolen. Han er en av fem lærere som har fulgt prosessen i Spriten og Skiens kunstforening.

– Nå finstiller elevene arbeidet. De jobber med den siste, avgjørende detaljen, sier Schmidt, og legger til at studentene har blant annet jobbet med rom og romforståelse.

De tre elevene TA snakker med framhever samarbeidet, det sosiale og diskusjonene som kjærkomment etter et par år der man knapt kunne møtes. Så har også utstillingen fått tittelen «Møter i virkeligheten». Hele prosessen har blitt dokumenter på video.

– Alle har laget sine egne nett, og så har vi koblet dem sammen etterpå. Det har vært moro å lære løkker og knuter, sier Hanna Retsö Pizarro (23).

– Hvordan formen oppleves kommer an på hvilken vinkel du ser det fra, sier Elin Jarnehäll.

– Det er litt som jazz, bare at vi improviserer med knuter og nett. Og alle knutene har hvert sitt språk.

– Det synes at vi har brukt veldig mye tid på dette – og tid er det meste dyrebare vi har. Et nett er noe som fanger ting og samler det sammen. Vårt nett fanger blikket, sier Ella Aandal (22).