Kjøpte Strandberg-bygget for 4,2 millioner

Av

PORSGRUNN: Sondre Rossbach og Anne Merete Løvseth er de nye eierne av Strandbergbygget på Osebakken. De kjøpte eiendommen for 4,2 millioner kroner.