Det er viktig at vi ikke mister rutetilbud på Torp, som har direkteruter til de viktigste byene i Norge og til flere utenlandske destinasjoner.

Avgiften innføres på et tidspunkt da norsk økonomi sliter, og i en situasjon der flytrafikken faller for første gang siden 2009. Innenlands flytrafikk falt med 2,4 prosent i 2015 sammenlignet med året før. Torp Lufthavn var blant dem som merket at nordmenn flyr mindre i økonomisk dårlige tider.

I Østfold vet vi at det forsvinner 500 arbeidsplasser, som er direkte knyttet til Rygge flyplass og minst like mange indirekte, slik at 1000 arbeidsplasser forsvinner.  Vi kan i verste fall komme i samme situasjon på Torp.

I tillegg til den direkte effekten Sandefjord lufthavn, Torp har på sysselsettingen i regionen, vet vi at flyforbindelser er avgjørende infrastruktur for næringslivet. Flyplasser binder folk sammen, og er en forutsetning for vekst i andre bransjer.

  • Flyplasser øker handel med varer og tjenester i en rekke bransjer på grunn av økt markedstilgjengelighet.
  • Det er større investeringer i områder med gode flyforbindelser.
  • Telemarks hoteller og reiseliv vil rammes av kutt i flyruter på Sandefjord lufthavn, Torp.  Det gjør det vanskeligere for både norske og utenlandske turister å nå reisemålene. Gode flyforbindelser er en viktig forutsetning for økt turisme.
  • Flyforbindelser skaper forutsetninger for større markeder og gir stordriftsfordeler i industrien.

Statistisk analyse viser at en økning i flytilbudet på ti prosent gir en økning i BNP på 0,5 prosent. 0,5 prosent av fastlands-BNP er 12 milliarder kroner og tilsvarer i overkant av 12.000 nye arbeidsplasser. Ikke bare vokser antall reisende når økonomien vokser, men et bedre flytilbud fører til økt økonomisk vekst.

Dette betyr at regionen vil gå inn i en fase med lavere økonomisk vekst enn ellers, hvis Sandefjord lufthavn, Torp må legges ned eller selskapene velger å fly færre ruter. Dette vil være spesielt uheldig for et så internasjonalt orientert næringsliv som vi har i Telemark.

Å kalle forslaget om en ny flypassasjeravgift for en miljø- eller klimaavgift er en stor misforståelse. Flytrafikken er omfattet av EUs handel med CO2-kvoter, som vil bli redusert med 43 prosent innen 2030. Dette er altså en del av utslippene, der Stortinget har overlatt til markedet å finne en løsning, og det virker. Norske politikeres ansvar i klimapolitikken er å treffe tiltak overfor de sektorene som ikke er omfattet av kvotehandelen. En grundig behandling av dette er foretatt i Grønn skattekommisjon fra desember i fjor. Satt på spissen kan vi fly så mye vi vil i Europa uten at det påvirker klima, fordi kvotehandelen sørger for at kuttene tas der de er billigst.

NHO Telemark ber alle våre representanter på Stortinget om å slutte opp om luftfarten og næringslivet i distriktet. Bidra til å finne en løsning på den situasjonen som er oppstått!

Saken dreier seg om å finne en inndekning på 1,1 milliarder kroner på inneværende års budsjett. Når vi vet hva slags ekstrakostnader som vil følge av nedlagte flyplasser og flyruter i form av reduserte skatteinntekter og økte trygdeutbetalinger, må alle parter se etter en bedre løsning og stoppe avgiften.