- Ikke la Torp miste flere flyruter

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

I forbindelse med statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortinget å innføre en ny flypassasjeravgift på 88 kroner inklusive merverdiavgift fra 1. april dette året.  Konsekvensene var det ingen som hadde tatt seg tid til å tenke igjennom. Denne avgiften kan true rutetilbudet på Sandefjord lufthavn, Torp. Det aksepterer vi ikke.

DEL

Det er viktig at vi ikke mister rutetilbud på Torp, som har direkteruter til de viktigste byene i Norge og til flere utenlandske destinasjoner.

Avgiften innføres på et tidspunkt da norsk økonomi sliter, og i en situasjon der flytrafikken faller for første gang siden 2009. Innenlands flytrafikk falt med 2,4 prosent i 2015 sammenlignet med året før. Torp Lufthavn var blant dem som merket at nordmenn flyr mindre i økonomisk dårlige tider.

I Østfold vet vi at det forsvinner 500 arbeidsplasser, som er direkte knyttet til Rygge flyplass og minst like mange indirekte, slik at 1000 arbeidsplasser forsvinner.  Vi kan i verste fall komme i samme situasjon på Torp.

I tillegg til den direkte effekten Sandefjord lufthavn, Torp har på sysselsettingen i regionen, vet vi at flyforbindelser er avgjørende infrastruktur for næringslivet. Flyplasser binder folk sammen, og er en forutsetning for vekst i andre bransjer.

  • Flyplasser øker handel med varer og tjenester i en rekke bransjer på grunn av økt markedstilgjengelighet.
  • Det er større investeringer i områder med gode flyforbindelser.
  • Telemarks hoteller og reiseliv vil rammes av kutt i flyruter på Sandefjord lufthavn, Torp.  Det gjør det vanskeligere for både norske og utenlandske turister å nå reisemålene. Gode flyforbindelser er en viktig forutsetning for økt turisme.
  • Flyforbindelser skaper forutsetninger for større markeder og gir stordriftsfordeler i industrien.

Statistisk analyse viser at en økning i flytilbudet på ti prosent gir en økning i BNP på 0,5 prosent. 0,5 prosent av fastlands-BNP er 12 milliarder kroner og tilsvarer i overkant av 12.000 nye arbeidsplasser. Ikke bare vokser antall reisende når økonomien vokser, men et bedre flytilbud fører til økt økonomisk vekst.

Dette betyr at regionen vil gå inn i en fase med lavere økonomisk vekst enn ellers, hvis Sandefjord lufthavn, Torp må legges ned eller selskapene velger å fly færre ruter. Dette vil være spesielt uheldig for et så internasjonalt orientert næringsliv som vi har i Telemark.

Å kalle forslaget om en ny flypassasjeravgift for en miljø- eller klimaavgift er en stor misforståelse. Flytrafikken er omfattet av EUs handel med CO2-kvoter, som vil bli redusert med 43 prosent innen 2030. Dette er altså en del av utslippene, der Stortinget har overlatt til markedet å finne en løsning, og det virker. Norske politikeres ansvar i klimapolitikken er å treffe tiltak overfor de sektorene som ikke er omfattet av kvotehandelen. En grundig behandling av dette er foretatt i Grønn skattekommisjon fra desember i fjor. Satt på spissen kan vi fly så mye vi vil i Europa uten at det påvirker klima, fordi kvotehandelen sørger for at kuttene tas der de er billigst.

NHO Telemark ber alle våre representanter på Stortinget om å slutte opp om luftfarten og næringslivet i distriktet. Bidra til å finne en løsning på den situasjonen som er oppstått!

Saken dreier seg om å finne en inndekning på 1,1 milliarder kroner på inneværende års budsjett. Når vi vet hva slags ekstrakostnader som vil følge av nedlagte flyplasser og flyruter i form av reduserte skatteinntekter og økte trygdeutbetalinger, må alle parter se etter en bedre løsning og stoppe avgiften.

Artikkeltags