Det uttaler Jørn Roger Steen. Han er leder av Mental Helse Skien, og Mental Helse er for alle med psykiske helseproblemer, deres pårørende og andre interesserte.

Steen uttaler seg på bakgrunn av den spesielle situasjonen i Skien, men også generelt om utfordringen mange ensomme har under smittevern-tiltakene.

Lovpålagt

- Psykisk helsevern er lovpålagt, og det mener jeg politikerne må ta hensyn til når de innfører sine tiltak, påpeker Steen.

- Ved flere anledninger blir det snakket om at de som rammes av disse tiltakene, som innstramninger eller karantene, bør være sammen med familien. Hva med de andre da? Hva med de ensomme?

To måneder ventetid

Steen forteller at Mental Helse får en strøm av meldinger om folk som for tida sliter.

- Men dessverre har ventetiden for rask psykisk helsehjelp økt betydelig. Nå er den cirka to måneder på det som før var en til to uker. Og for dem som allerede har en problemstilling og trenger hjelp, er ventetiden på det nåværende tidspunkt tre til fem måneder.

- Ventetiden hos psykologer her i området er opptil ett år.

Se mennesker

- Men hva med de digitale løsninger som det ofte vises til?

- Våre tanker er at det å treffe noen personer er mye bedre enn en telefon eller video-samtale. Det å komme seg bare ut døra og se mennesker i stedet for å sitte hjemme i en håpløs situasjon er veldig positivt. Alle har ikke en venn de kan ta med seg ut og møte eller ringe.

Han beretter videre:

- Men det er ikke alltid lett å se en sammenheng i det som foregår. Etter det jeg vet har eksempelvis ikke trykket på Distriktspsykiatrisk senter (DPS) ved sykehuset økt. Så dermed burde det være rom for å gi unntak for noen grupper, slik jeg vurderer det. Jeg får en opplevelse av at de har skiftet strategi, fra å være opptatt av sprengt sykehuskapasitet til smittetall-fokus.

- Det er mitt syn at isolasjon er skadelig for helsa. Jeg håper politikerne tar med seg det aspektet når de bestemmer tiltak. Psykiske helse bør prioriteres.

Politiker svarer

Emilie Schäffer (Høyre) sitter i formannskapet i Skien og er med på å gjøre korona-vedtak. Hun sier:

- Det er helt klart at det er noen grupper av våre innbyggere som har måttet betale en høy pris for pandemien vi har levd igjennom i over ett år nå. Men, Skien og Grenland, opplever akkurat for tiden det høyeste smittetrykket i landet.

- Det første vi må forsøke å gjøre nå er å få smitten under kontroll.

- Mental Helse framhever at isolasjon er skadelig for helsa - hva tenker du og dere om det?

- Ja, isolasjon er skadelig for helse. Det er mange som sliter nå. Derfor har regjeringen bevilget ekstra midler til nettopp Mental Helse og andre som jobber med denne viktige kontakten med dem som har det tungt og vanskelig.

- Har dere gjort endringer i strategien?

- Nei, fortsatt er det sprengt sykehuskapasitet som er faren, samt at vi har fått inn noen nye mutante virus som er mer smittsomme og farligere.

Ser muligheter

Leder for helseutvalget i Skien, Trine Almenning (Arbeiderpartiet), uttaler til TA at hun så langt ikke har mottatt konkrete henvendelser som går på problemstillingen Mental Helse reiser.

- Uten at jeg nå har sjekket dette ut, så tenker jeg at det bør være mulig å ha en-til-en-samtaler mellom pasient og terapeut, slik det er mulig for eksempel fysioterapeuter og andre behandlere å ha under gjeldende restriksjoner.

Hun formidler også:

- Psykisk helse er prioritert område. Vi har økt kapasiteten i enhet for psykisk helse og livsmestring i 2021 med to årsverk.

- Og vi har også lagt inn store ekstra ressurser i skolehelsetjenestene, 5,2 millioner kroner ble gitt til flere nye årsverk rett før påske, disse er direkte målrettet mot ungdom.

- Jeg deler Mental Helses bekymring for ventetiden. «Rask psykisk helsehjelp» er ikke å risikere og måtte vente i to måneder. Der trenger vi nok ytterligere forsterkninger hvis vi skal klare å møte behovet nå og fremover.