Gå til sidens hovedinnhold

Så mye dyrere blir alkohol, tobakk, drivstoff og strøm i 2022

Øker avgiftene på populære og nødvendige varer.

I forslaget til statsbudsjett for 2022 ønsker regjeringen følgende endringer i sentrale avgifter:

Live statsbudsjettet

Alkohol:

Avgiftene på alkohol økes med rundt 1,3 prosent.

Type 2021 2022
Brennevin (per volumprosent per liter) 8,11 kroner 8,22 kroner
0,7-2,7 prosent (liter) 3,27 kroner 3,31 kroner
2,7-3,7 prosent (liter) 12,28 kroner 12,44 kroner
3,7-4,7 prosent (liter) (vanlig butikk-øl) 21,27 kroner 21,55 kroner
4,7-22 prosent (per volumprosent per liter) 4,76 kroner 4,82 kroner

I tillegg til alle satsene som er omtalt i denne saken, kommer merverdiavgiften (moms) på 25 prosent (avgift på avgift).

Det betyr at alkoholavgiften for én liter vanlig pils reelt er ca 30 kroner, mens staten tar over 60 kroner i alkoholavgift for én flaske rødvin.

PS! Nordmenns alkoholforbruk gir rundt 13,2 milliarder kroner i inntekter til staten - pluss moms. Det utgjør i snitt 3700 kroner i året for hver voksne person.

Så mye dyrere blir faktisk en vinflaske

For brennvin, vin og sterkøl varierer avgiften med alkoholstyrke på hver enkelt flaske.

For eksempel har en rødvinsflaske med 13 prosent, høyere avgift enn en hvitvinsflaske med 11 prosent. Utregningsmetoden er:

Alkoholavgift * 1,25 [moms] * alkoholprosent * 0,7 [liter per flaske]

Eksempler med 2020-avgiftsnivå:

Rødvinsflaske med 13 prosent:5,29 * 1,25 * 13 * 0,7 = 60,17 kroner

Hvitvin 11 prosent:5,29 * 1,25 * 11 * 0,7 = 50,91 kroner

Vodka 40 prosent:8,11 * 1,25 * 40 * 0,7 = 283,85 kroner

Tobakk:

Prisene for tobakk øker i all hovedsak med rundt 6,5 prosent.

Type 2021 2022
Sigarer (100 gram) 277 kroner 295 kroner
Sigaretter (100 stk) 277 kroner 295 kroner
Røyketobakk (100 gram) 277 kroner 295 kroner
Skråtobakk (100 gram) 113 kroner 120 kroner
Snus (100 gram) 85 kroner 90 kroner
Sigarettpapir og sigaretthylser (100 stk) 4,24 kroner 4,51 kroner

Totalt tjener staten rundt 6,4 milliarder kroner på nordmenns tobakkforbruk - pluss moms.

Drivstoff og trafikkforsikringavgift

Regjeringen fortsetter å trappe opp den generelle CO2-avgiften, og det betyr også at CO2-avgiften øker for drivstoff kraftig. For bensin økes avgiften fra 1,37 til 1,78 kroner per liter (+30 prosent). For diesel øker den fra 1,58 til 2,05 kroner.

I tillegg justeres den rene veibruksavgiften slik:

Bensin:Fra 5,01 til 5,08 kroner per literDiesel:Fra 3,58 til 3,65 kroner per liter

Veibruksavgiften gir staten drøyt 13 milliarder kroner i inntekter - pluss moms.

Trafikkforsikringsavgiften, tidligere kjent som årsavgiften, endres nå slik at elbiler og biler med forbrenninsmotor behandles likt. Det betyr en massiv økning i avgifen for elbiler. Dette er en avgift som betales per dag bilen er registrert.

Trafikkforsikringsavgift

Kjøretøytype 2021 2022
Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter 8,4 kroner 8,25 kroner
Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter 9,80 kroner 9,67 kroner
Motorsykler 5,85 kroner 5,93 kroner
Elbiler 5,85 kroner 8,25 kroner

Trafikkforsikringsavgiften sikrer staten rundt 9,5 milliarder kroner i året.

Elavgiften

2021 har vært året hvor nordmenn har opplevd historisk høye strømpriser, og nå tar regjeringen grep for å minke avgiftene:

Regjeringen nedjusterer elavgiften med i overkant av en krone, fra 16,69 til 15,41 øre. Elavgiften er momsbelagt, og blir derfor i realiteten 19,26 øre per kWh.

Staten tjener rundt 11 milliarder kroner i året på elavgiften - pluss moms.

Forslaget til Statsbudsjettet for 2022 er laget av Solberg-regjeringen, men vil kunne endres av ny regjering før det vedtas av Stortinget før jul. Ny regjering har ikke tid til å lage et helt nytt budsjett, og hovedtrekkene vil derfor trolig bli de samme.