Det opplyser Kjell Sølverød, ordfører i Siljan kommune.

Saken var opp i formannskapet tirsdag: "Samarbeidsavtale for politiråd og politiets tjenestetilbud".

Et enstemmig formannskap gikk inn for avtalen med et tillegg: "Politiet skal ha en ukentlig tilstedeværelse i Siljan".

Minimalt tull og tøys

- Jeg oppfatter at politiet er flinke til å følge opp våre ønsker for Siljan, ei heller har jeg registrert klager fra innbyggerne, opplyser ordføreren.

Avtalen ble inngått i 2019 etter at Siljans siste lensmann forlot kontoret.

- Men bekymringer knyttet til kriminelle aktiviteter har dere vel?

- Per i dag ser vi ingen grunn til å være bekymret. Det er lite tull og tøys i Siljan.

Peker på tilstedeværelse

Avtalen gjelder nå fra 2022 til 2025 og skal evalueres innen utgangen av 2023.

Blant satsingsområdene er barn og unge, vold i nære relasjoner og mobbing.

Den er knyttet til et politiråd som møtes fast to ganger i året, i utgangspunktet er disse møter lukket.

I formannskapet ble også dette vedtatt:

"Siljan kommune trenger operativ tilstedeværelse fra politiet. Dette virker forebyggende, skaper trygghet og tillit mellom innbyggere og politi. Operativ tilstedeværelse blant ungdom, frivillighet og innbyggere må opprettholdes for å skape trygge lokalmiljø. Den type arbeid må ikke prioriteres ned."