Tirsdag formiddag rykker brannvesen ut etter en melding om synlig røyk og flammer i nærheten av Vallermyrene i Porsgrunn.

– Vi har kommet fram på stedet nå. Det viser seg at det er et ganske stort bål som brennes, forteller Tim Vold Wessel, i Sør-Øst 110.

Bålet er fyrt opp ved den gamle militærleiren, opp mot Valleråsen.

– Det var folk der da vi kom fram og vi er i kontakt med dem nå. Bålet virker til å være i tilknytning til en gård. Vi vet ikke hvorfor de fyrte opp, det prøver vi å finne ut av. Vi har varslet politiet, sier Vold Wessel.

Det er fortsatt et generelt bålforbud.

– Bålforbudet gjelder utmark, innmark blir noe annet. Men dette bålet var av såpass stor størrelse at man ser litt på forsvarligheten i henhold til det hele, sier Vold Wessel.

TA oppdaterer.