Klokken 14.41 rykker brannvesenet ut til Nordre Synken i Bamble.

Et forlatt bål skal være årsaken.

Det er foreløpig ikke kjent om det er spredningsfare.

TA oppdaterer saken