Ryddet opp etter årelang strid om forsøpling: – En sak til skrekk og advarsel

SKIEN: Like før bøtene slo inn, ble det ryddet opp i forsøplingen ved idrettsanlegget.