Fra november i fjor til februar i år ble han tatt fire ganger for kjøring i rusa tilstand i Grenland. To av gangene kjørte han moped, en gang kjørte han personbil og en gang satt han bak rattet i en åtte meter lang varebil. Samtlige av gangene var han rusa på tabletter, og hver gang tilsvarte påvirkningsgraden over 1,2 i alkoholpromille.

Da 38-åringen møtte i Telemark tingrett i desember, sto han tiltalt for de fire tilfellene av ruskjøring, fire tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort, bruk av narkotika, bruk av falske skilter på et kjøretøy og heleri av en drill og en sparkesykkel.

I nærheten av barneskole

1. desember i fjor satt han rusa bak rattet i en åtte meter lang leid varebil. Klokka var bare litt over 11.00, da han rygget varebilen inn i en Porsche som sto parkert på Vallermyrene. For denne bulkinga måtte han svare for uaktsom kjøring, noe han også erkjente seg skyldig i.

Tingrettsdommer Øyvind Haugen mener at kjøringene i påvirka tilstand er det bærende for straffeutmålinga, og at kjøringa og uhellet på Vallermyrene er det mest alvorlige.

– Det gjaldt kjøring av en, ifølge siktede, åtte meter lang leid varebil. Siktede hadde høy påvirkningsgrad, og i forbindelse med rygging kjørte han inn i en parkert personbil. Dette skjedde en tirsdag formiddag rett i nærheten av innkjøringa til barneskolen og nær de øvrige skolene og idrettsanleggene på Vallermyrene/Kjølnes, heter det i dommen.

Slipper fengsel

Ifølge dommen skjedde dette nærmere bestemt på adressen Vallermyrvegen 36, hvor Porsche Center Porsgrunn holder til. Her er det også en automatstasjon for tanking.

38-åringen er dømt til 60 dagers betinga fengsel med ei prøvetid på to år, forutsatt at han gjennomfører program mot ruspåvirka kjøring. Han er videre dømt til å betale en bot på 5000 kroner, og må sone 15 dager i fengsel om ikke denne boten betales. 38-åringen er også idømt sperrefrist på førerkort for en periode på tre år, regnet fra 23. februar i år.