Det er Norsk Sykepleierforbund Vestfold og Telemark som nylig slo fast at Lyng var årets sykepleier fra «gamle» Telemark.

Første gang i 1993

– Jeg kjørte min første tur med ambulanse allerede i 1993, jeg er født i 1972, og det ga mersmak, og jeg tok etter det relevant utdannelse, forteller Roger Lyng som til daglig jobber ut fra ambulansebasen på Sykehuset Telemark i Skien.

– Hva er viktig i jobben vil du si?

– En må jo være glad i folk, like å prate og kommunisere og kunne forstå at de vi møter ofte er i ei livskrise.

– Er det mye action i dette yrket?

– Noe er det, men som regel går det pent og pyntelige for seg, for eksempel med transport av eldre i samarbeid med hjemmesykepleie eller fastlegen.

En konkret rollemodell

Det var kollega Bjørn-André Halvorsen som foreslo Lyng som kandidat til «Sykepleierprisen 2020».

– Roger er en dyktig fyr, faglig sterk og godt likt, sier Halvorsen.

I sin begrunnelse skrev Halvorsen blant annet at «Roger er veldig flink til å dekke de basale behovene hos pasientene han møter prehospitalt, samtidig som han møter dem med trygghet og omsorg».

Halvorsen framhever dessuten at Lyng framstiller en pasients aktuelle problemstilling på en konkret og poengtert måte. En god rollemodell er han også.

Testes ved jevne mellomrom

Selv sier Lyng til TA at det nærmest har vært en revolusjonær utvikling i ambulansetjenesten fra han startet og fram til i dag.

– Vi har fått et mye større ansvar og blir jevnlig testet på vår medisinske kompetanse.

– Hvor lenge vil du være i yrket?

– Det blir i mange år enda, men vi kan faktisk gå av med pensjon flere år før mange andre. Vi får se hva framtida bringer.

Ambulansetjenesten knyttet til Sykehuset Telemark i Skien har cirka 20 ansatte, i alt er det 180 som driver med dette i Telemark. Antall oppdrag per år: 28 000.