Det er dermed større behov for satsing på psykisk helse for unge nå enn under koronanedstengningen, ifølge Røde Kors.

– Vi er bekymret for de langsiktige følgene av covid-19, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors i Norge.

Så langt i år har de fått over 30.000 henvendelser fra barn og unge på chat, epost og telefon. Det er mer enn i hele 2020 og 16 prosents økning sammenlignet med januar til oktober i fjor.

– Tallene viser at den ekstraordinære situasjonen vi opplevde under pandemien, slett ikke er over. Det tar ofte tid før psykiske problemer kommer til overflaten. Samtidig som vi går inn i de mørkeste månedene, ser vi på nytt at skoler står i fare for nedstengning, og at ensomhet og utenforskap igjen opptar mange unge, sier Apeland.

De fleste som tar kontakt, er mellom 15 og 18 år. Selvmord er fremdeles det enkelttemaet flest snakker om, men det er også mange som snakker om angst, depresjon og tristhet, ifølge Kors på halsen.