– Nå skal det bli lettere å ta bussen

LETTERE: Det skal bli lettere å ta bussen med 60 nye millioner i belønningsmidler, tror Høyre-lederne Esben Storevand og Jan Terje Olsen. De er glade for at Grenland nå blir regnet som ett storbyområde.

LETTERE: Det skal bli lettere å ta bussen med 60 nye millioner i belønningsmidler, tror Høyre-lederne Esben Storevand og Jan Terje Olsen. De er glade for at Grenland nå blir regnet som ett storbyområde. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

SKIEN: Den første fordelingen av belønningsmidlene er klare. Grenland får 60 millioner kroner nå og mer senere i belønning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk.

DEL

Det får Jan Terje Olsen (Skien Høyre), Adrian Ness Løvsjø (Porsgrunn Frp), Esben Storevand (Porsgrunn Høyre), Jørn Inge Næss (Skien Frp), Signe Gjærum (Skien Venstre) og Roar Åkre (KrF), til å ta fram de bredeste smilene.

– Dette var penger som var lovet. Det er godt å konstatere at de har allerede kommet, og det kommer mer, forteller Jan Terje Olsen. Og det betyr at økningen blir betydelig, slår Høyre-lederen i Skien fast.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er en statlig tilskuddsordning der byområdene kan søke om midler innenfor områdene arealbruk, sykkel og gange, kollektivtransport, restriktiv bilbruk og miljøvennlig transport generelt.

Samferdselsdepartementet, Telemark fylkeskommune og kommunene Porsgrunn, Skien og Siljan signerte 8. november 2013 under en belønningsavtale for perioden 2013–16. Den totale rammen er på 215 millioner kroner fordelt på fire år, avhengig av at byområdet oppnår målet om at biltrafikken ikke skal øke i avtaleperioden.

TIDLIGERE UTDELINGER

Det har kommet noen midler før. I 2013 var potten på 35 millioner. I 2014 kom det 60 millioner. Dette året har det allerede kommet 60 millioner. De lokale politikerne tør ikke å innkassere at det kan komme 60 nye.

– Det kan vi ikke regne med, men det gir en fornyet giv til nye prosjekter. Gjør vi en god jobb framover, får vi mer midler. Dette er en veldig god uttelling mener de.

Det var i går det ble det klart at regjeringen sammen med sine støttepartier og Samferdselsdepartementet lanserte fordelingen. Totalt ble 775 millioner fordelt nå av en totalpott på 1,3 milliarder. Denne totalpotten ble i budsjettforliket mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre styrket med 325 millioner kroner.

Slik ble de fordelt:

• Oslo 280 millioner

• Stavanger 60 millioner

• Buskerudbyen 75 millioner

• Nedre Glomma 50 millioner

• Trondheim 170 millioner

• Kristiansand 80 millioner

Lokalpolitikerne gledet seg over flere de ting de kunne lese ut av fordelingen.

– For det første får vi like som Stavanger, det er vi stolte over, sier de.

Men kanskje like fornøyde er de at med at Grenland er regnet som én region.

– Det er første gang at Skien og Porsgrunn blir regnet sammen. Det er viktig å merke seg, og det forteller noe om det samarbeidet vi har fått til, forteller de seks politikerne, som benyttet anledningen til å samle politikerne over bygrensa.

HYPPIGERE AVGANGER

Nå skal det i første rekke bli hyppigere bussavganger. Esben Storevand håper at det skal bli slik han opplevde det i Manchester.

– Da trengte jeg aldri å sjekke når det kom en buss, jeg visste at det alltid ville komme en. Det er viktig å gjøre det enkelt, sier han.

Men vil trafikken øke i takt med tilbudet, det blir jo det store spørsmålet?

– Jeg har allerede begynt å bruke bussen, og det vil jeg gjøre mer, sier Storevand.

– Vi er ikke så fornøyde med at bommene kommer, men desto viktigere er at vi har et godt alternativ til dem som velger å droppe bilen, sier Jørn Inge Næss.

Artikkeltags