Gå til sidens hovedinnhold

Vil forby niqab på videregående skoler

Artikkelen er over 6 år gammel

SKIEN: Fylkesrådmannen vil forby elever og ansatte ved de videregående skolene i Telemark å bruke ansiktsdekkende hodeplagg.

I forbindelse med revidering av ordensreglementet for elever ved de videregående skolene i Telemark, anbefaler fylkesrådmannen at politikerne vedtar et forbud mot helt, eller delvis dekkende hodeplagg i undervisningssituasjonen.

Slike hodeplagg, som niqab og burka, er ikke omfattet av norsk lov eller regelverk per i dag. Og i 2013 avviste Stortinget et norsk forbud mot disse plaggene Men den enkelte skoleeier kan fastsette sine egne regler rundt dette.

Flere fylkeskommuner og høyskoler har innført regler for slike hodeplagg. Høgskolen i Telemark innførte i høst et generelt forbud mot niqab.

– Det er forskjellig praksis ved skolene våre i dag. Vi mener det bør være et felles regelverk for hodeplagg på alle skolene. Vi jobber med å være en felles organisasjon, og da må vi ha et felles regelverket som gjelder hele organisasjonen, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

ELEVER OG ANSATTE

I det nye punktet under paragraf 5 om oppførsel, heter det: Elevene skal ha god oppførsel. Det er god oppførsel å ikke bruke hodeplagg som dekker hele eller deler av ansiktet i undervisningssituasjon.

– Vi ønsker forbud mot bruk av niqab, men hijab mener vi er greit, sier fylkesopplæringssjef Helge Galdal.

– Dette går på mimikk og kontakt i undervisningen. Reglene skal forhindre at vi møter elever eller ansatte som skjuler den store kommunikasjonsflaten som ansiktet er. Derfor fremmer vi dette forslaget, sier Galdal.

– Er dette et så stort problem at det er behov for et forbud ved alle skolene?

– Det er mer et opplevd problem ved enkelte skoler, eksempelvis Skien videregående. Men vi mener det er behov for et felles reglement på dette området for alle skolene, sier Galdal.

Les også hva imamen ved Telemark Islamsk trossamfunn mener: Respekterer niqab-forbud

– Reglementet skal gjelde på skolens område, skolens nærområde og på skoleturer – og «under andre forhold som har en klar sammenheng med skolegangen». Betyr dette at hodeplaggforbudet også gjelder på skoleveien?

– Ja, det kan bety det for dem som har betalt skoleskyss, og slik sett er på skoleveien. Tanken er at forbudet blant annet skal motvirke mobbing. Det vil være krevende å håndheve forbudet på skoleveien, men dette er i tråd med Utdanningsdirektoratets anbefalinger, sier Galdal.

BELASTNING

Som TA fortalte i fjor, har Skien videregående og Croftholmen innført liknende, lokale regler i sine ordensreglement. «Det er ikke tillatt å dekke til ansiktet med niqab eller annet som hindrer kommunikasjon og identifisering», heter det i paragrafen ved Skien videregående.

Rektor Lill Harriet Koi sier reglene ble endret etter at skolen opplevde konkrete saker med elever som bar heldekkende hodeplagg.

– Dette dreide seg om niqab, og vi måtte ta et standpunkt, sier Koi.

Hun er glad for at det nå blir fremmet en sak om felles regler for hodeplagg ved alle skolene.

PÅDRIVER

– Jeg har vært pådriver for dette. Det er en belastning for rektor å avgjøre dette alene. Jeg mener dette er en politisk sak, i større grad enn en administrativ sak. Det er bra fylkeskommunen nå skal ta et politisk standpunkt til dette, sier Koi. Rektor tror ikke det skal bli vanskelig å håndheve et forbud mot slike plagg.

– Vi har et avgrenset skoleområde, så jeg tror ikke det skal bli vanskelig å forvalte det nye ordensreglementet.

Kommentarer til denne saken