Informasjonen kommer fram i de siste tallene til Nav.

Den skjer via en pressemelding.

Nesten umulig å finne arbeidskraft

Fylket har helt nøyaktig 5144 ledige. Det er 2,5 prosent av arbeidsstyrken, bare Oslo har et så høyt tall. Terje Tønnessen, direktør i Nav Vestfold og Telemark, framholder likevel dette:

- Samtidig som Vestfold og Telemark har høyest arbeidsledighet i landet, er det rekordmange utlyste stillinger. I noen bransjer er det nesten ikke mulig å finne arbeidskraft, og vi vet at mange arbeidsgivere lar være å ansette hvis de ikke finner personer med riktig kompetanse.

Mål om bedre balanse

Tønnessen mener at det må jobbes med å skape en bedre balanse mellom behovet i arbeidsmarkedet og befolkningens kompetanse - og dermed bidra til at arbeidsgiverne får riktig arbeidskraft.

- Samfunnet risikerer å gå glipp av utvikling og verdiskapning hvis vi ikke finner løsninger på denne utfordringen.

Et konkret eksempel på denne er at i mars var det utlyst 340 vernepleier-stillinger - på samme tid var det kun seks vernepleiere som var registrert som arbeidsledig. Sykepleiere: 290 ledige stillinger - 13 helt arbeidsledige.

Nav oppgir at det er flest arbeidsledige i aldersgruppen 30 til 39 år. Minst nedgang i ledigheten er det blant de eldste.

Tønnessen igjen:

- Vi vet at det stadig blir flere eldre i befolkningen, samtidig som det fødes færre barn enn tidligere. En aldrende befolkning, og nedgang i antall personer i yrkesaktiv alder, fører til at vi må inkludere alle som kan og vil i utdanning og jobb – og at alle de som kan er i jobb så lenge som mulig.

Inngangsporten til arbeidslivet

Det er flest ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg - 1248, deretter følger reiseliv og transport - 788 og butikk- og salgsarbeid - 521. I disse bransjene er etterspørselen stor etter sommervikarer.

– En sommerjobb er for mange det første møtet med, og ofte inngangsporten, til arbeidslivet. Vi oppfordrer derfor arbeidsgivere til å gi plass til flest mulig når de ansetter vikarer i sommer. På denne måte kan vi hjelpe flere med å skaffe seg jobberfaring og sikre et mer mangfoldig arbeidsliv.

Skien er kommunen i Telemark med flest ledige stillinger - 681, deretter følger Porsgrunn - 545 og Kragerø - 198.