Det er Nav i Vestfold og Telemark som kommer med informasjonen. Andelen helt ledige måles til 2,1 prosent, tallet for landet samlet er 1,6 prosent.

100 personer ble registrert som helt arbeidsledige fra oktober til november, litt flere menn enn kvinner.

Sliter med å skaffe nok arbeidskraft

– Selv om vi har høyest andel arbeidsledige, er ledigheten fremdeles rekordlav og enkelte bransjer sliter med å skaffe nok arbeidskraft, uttrykker avdelingsdirektør Tone Elisabeth Berge Hansen i NAV Vestfold og Telemark via en pressemelding.

– Vi ser at noen bransjer som sliter med å få tak i arbeidskraft, senker kravene og investerer i opplæring av de ansatte.

– Det er viktig at NAV hjelper til med å dempe utenforskapet med å møte etterspørselen i arbeidsmarkedet. Og det er viktig for samfunnet at vi mobiliserer og styrker den kompetansen og de ferdighetene arbeidslivet etterspør.

Skien har høyest ledighet

Unge menn, 20–24 år, er gruppa som er registrert med høyest ledighet, 4,5 prosent – også høyest i landet.

Antall ledige stillinger i Vestfold og Telemark er 2718. Flest ledige stillinger er det i helse, omsorg, butikk- og salgsyrker.

Skien er kommunen i Telemark med høyest ledighet; Fyresdal har lavest med 0,2 prosent.

Andre nøkkeltall:

Antall delvis ledige: 2 078.

Antall på arbeidsmarkedstiltak: 834.