Ved utgangen av juli var det totalt 6.480 personer i fylket som var registrert som arbeidssøkere. Det er 834 færre enn i juni. Samtidig er det færre ledige stillinger, ifølge en pressemelding fra Nav.

Det har vært nedgang i antall delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak, mens noen flere har meldt seg som helt ledige arbeidssøkere denne måneden.

Ledigheten i fylket er høyere enn gjennomsnittet i landet. Andelen helt ledige i fylket i juli var på to prosent, mens ledigheten på landsbasis var på 1,7 prosent.

– Det er bra at arbeidsledigheten fortsatt er lav, og det er høy etterspørsel etter arbeidskraft i arbeidslivet. Dette betyr at det er gode muligheter for at flere kommer i arbeid, sier direktør for Nav Vestfold og Telemark, Terje Tønnessen.

Samtidig er arbeidsmarkedet preget av alle som har sommerjobber i juli.

– Derfor vil det bli spennende å se hvordan utviklingen av arbeidsmarkedet blir etter sommeren, når produksjon og tjenester starter opp igjen for fullt, sier Tønnesen.

Flest helt arbeidsledige kommer fra butikk, salg og serviceyrker eller har ingen yrkesbakgrunn.

LES OGSÅ: I denne bedriften har de 30 ledige stillinger: – Krevende når vi kjemper om det samme

Færre ledige stillinger

Det har vært en nedgang i antall ledige stillinger i hele landet. Fra juni til juli sank antall ledige stillinger i fylket med 40 prosent.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Flest ledige stillinger var det innen helse, pleie og omsorg, og butikk- og salgsarbeid.

– Vi ser at mange av de som er arbeidsledige nå har lite eller ingen yrkesbakgrunn. Disse må motiveres til å skaffe seg riktig og etterspurt kompetanse gjennom kurs, utdanning og arbeidspraksis, forteller Tønnessen.

Han mener det er viktig at skoler og utdanningssektoren, sammen med arbeidslivet, framover tilrettelegger sine tilbud slik at man får nok kvalifisert arbeidskraft inn i arbeidslivet.

LES OGSÅ: Gir seg i lokalpolitikken: Folk kan få seg til å spy ut de mest groteske ting

Lavest ledighet i Telemark.

Horten er kommunen med høyest ledighet i fylket med 2,9 prosent helt arbeidsledige. Over gjennomsnittet for fylket finner vi også Skien med 2,4 prosent, Porsgrunn med 2,3 prosent og Tønsberg med 2,2 prosent helt arbeidsledige.

Lavest ledighet er det i Fyresdal, Nissedal og Vinje hvor andelen helt arbeidsledige er 0,6 prosent.