15. juni i fjor vedtok Stortinget at det skal legges til rette for at minst 90 prosent av innbyggerne i hvert politidistrikt har maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste passkontor.

I forslaget til neste års statsbudsjett ber regjeringen Stortinget om å skrote vedtaket, skriver Nationen.

I sju av landets politidistrikter mener Justisdepartementet at de strenge kravene til reisetid vil føre til at kvaliteten på tilbudet blir for dårlig, fordi de små stedene behandler for få saker til at kvaliteten er forsvarlig.

Senterpartiets Jenny Klinge mener regjeringen bruker vikarierende argumenter om sikkerhet.

– De har ikke bevist noe sted at det blir dårligere sikkerhet på passene som blir utstedt på små kontorer med færre pass enn store. Det er ingen forskning som viser at folk skal være sløvere til å utstede sikre pass i Suldal enn i Stjørdal, sier hun til avisen.

Hun mener i stedet at regjeringen forsøker å spare penger, og at de gjør det gjennom å legge ned tjenester.

Klinge har stilt et skriftlig spørsmål til justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Her svarer Kallmyr at utstedelse av ekte pass til feil person kan få store konsekvenser for samfunnssikkerheten og for velferdssamfunnet.

– De små stedene vil ha et relativt lite sakstilfang, som vil bety liten mulighet for mengdetrening og opprettholdelse av kompetanse. Bemanningen må også være tilstrekkelig til at det også ved ferieavvikling og annet fravær er mulig å opprettholde høy kompetanse, skriver Kallmyr i sitt svar.