Har du opplevd å bli syk på ferie få dager etter flyreisen? Det er ikke sikkert at du har blitt smittet verken på flyet eller av mat du har spist.

En nylig publisert forskerrapport viser at plastkassene i sikkerhetskontrollen er den største kilden til spredning av bakterier og virus på flyplassene.

eller av mat du har spist.

En nylig publisert forskerrapport viser at plastkassene i sikkerhetskontrollen er den største kilden til spredning av bakterier og virus på flyplassene.

– Mange av mine pasienter har undret seg over at de ofte blir syke noen dager etter flyreiser. Disse funnene er skremmende, men gir et utfyllende svar på hvorfor store grupper får intens luftveissykdom etter en flyreise, sier lege Jan Einar Vaage. Han er tilknyttet helsetelefonen til Tryg Forsikring.

Hvert år meldes det rundt 300 000 reiseskader til forsikringsselskapene i Norge. Nesten halvparten dreier seg om sykdom på reisen. I fjor ble det utbetalt vel 1 milliard kroner i erstatning i forbindelse med sykdom på reise, viser tall fra Finans Norge.

 

Studien ble utført ved hovedflyplassen i Helsinki hvor man i flere uker tok en rekke prøver for å avdekke tilstedeværelsen av respiratoriske virus der passasjerer ferdes på flyplassen.

Resultatet viste at halvparten av prøvene på plastkassene i sikkerhetskontrollen ble testet positivt på fire respiratoriske virus.

– Vi snakker her om kontaktsmitte eller dråpesmitte. De fire virustypene som går igjen i funnene er blant de mest kjente årsakene til luftveisinfeksjoner, influensaer og forkjølelser. Det er nedslående at studien viser at plastkassene ikke blir rutinemessig desinfisert. Smittefaren er stor hvis du tar i en plastkasse med hendene, noe de fleste gjør, sier Vaage.

Resultatet av prøvene viste i tillegg at toalettene på flyplassen var langt renere og inneholdt langt færre smittefarlige virus og bakterier enn plastkassene i sikkerhetskontrollen.

Forskerne bak studien anbefaler nå flyplassene å tilby håndrensing med antibakterielt stoff før og etter sikkerhetskontrollen, samt øke hyppigheten av desinfeksjon av plastkassene.