Over ett år etter at koronapandemien rammet Norge med lammende kraft, er det én ting som er sikkert: Det er fortsatt svært stor usikkerhet. Derfor ga ikke statsminister Erna Solberg (H) noen konkrete datoer for når gjenåpningen av samfunnet vårt kan starte – eller fastslå når den vil være gjennomført – da hun redegjorde for Stortinget onsdag.

Snarere tvert imot legger regjeringen opp til at lettelser i smittevernrestriksjonene må skje gradvis, forsiktig og basert på målbare fakta, framkom det av redegjørelsen.

Regjeringen skal i neste uke vurdere om de svært strenge, nasjonale tiltakene som nå er iverksatt, kan lempes på. Det kan bety at en noe snever utepilssesong kanskje er i emning enkelte steder i landet, og at det muligens blir tillatt å spille treningskamper på noen nivåer – for å nevne noe.

Og hvis utviklingen går riktig vei, kan vi kanskje få mulighet til å ha fem personer på besøk hjemme.

– Regjeringen vil vurdere om hele eller deler av den nasjonale innstramningen som kom før påske, kan reverseres. Dette er trinn 1 i gjenåpningen og kan ses på som en forberedende fase, sa Solberg.

Fire faser

Statsministeren tok en rekke forbehold om at den store usikkerheten rundt smitte- og sykdomsutviklingen betyr at det er svært vanskelig å være konkret og gi løfter. Men hvis gjenåpningsplanen blir gjennomført slik Solberg la for dagen fra Stortingets talerstol, vil samfunnet tidligst kunne være tilbake i normalt gjenge et stykke ut i juli.

– Vi kommer ikke med konkrete datoer, men vi sier hvilke forutsetninger som må være til stede for at vi kan åpne opp – og i hvilken rekkefølge vi skal åpne opp de ulike delene av samfunnet, sa Solberg.

Myndighetene vil gjenåpne samfunnet i fire faser. Hver fase kommer til å ta minst tre uker, fordi det er avgjørende å kjenne effektene av grepene som tas i de enkelte fasene før vi går over i neste. Først når det vurderes trygt, og smitten ikke øker igjen, kan vi gå videre til neste trinn i planen.

– I trinn 4 vil mye kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand, at man er hjemme når man er syk eller i karantene, og det kan fortsatt være behov for noe bruk av hjemmekontor. Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende, sa Solberg.

Jobber med vaksinebevis

Regjeringen jobber også med å få på plass koronasertifikat for personer som er vaksinert eller på andre måter immune. Den norske løsningen vil være i tråd med EUs digitale Grønne Sertifikat. Det har vært en klar ambisjon fra EU og WHO at den europeiske løsningen skal være tilpasset en internasjonal løsning.

– Regjeringen utreder om en forenklet utgave av et koronasertifikat også kan brukes nasjonalt for å kunne åpne opp mer og raskere, gjennom digital dokumentasjon av test- og vaksinestatus, sa statsministeren.

Det jobbes også med å tilpasse smittevernregler for dem som er immune, samt med reglene for smittekarantene, innreisekarantene og ventekarantene for dem som er vaksinert.

Et tiltak som kan framskynde gjenåpningen, er omfattende massetesting ved skolene. Det blir gjennomført ulike prøver med massetesting i Oslo, Bergen, Askøy og Molde. Ved Universitetet i Oslo testet om lag 50 prosent av studentene seg. Av de rundt 2.700 testene, var det 7 positive prøver.

– Målet er å komme i gang med systematisk og regelmessig testing i skoler nå etter påske. Det vil da være de kommunene med høyest smittepress i skolealder som vil bli prioritert, sa Solberg.