TA har satt søkelys på det enorme kraftbehovet som blant annet industrien i Grenland vil trenge i årene framover. Men som man også trenger andre steder i landet. Blant annet i Arendal, Mo i Rana og Mongstad, for å nevne noen.

Hva tenker så regjeringen rundt denne tematikken. TA har utfordret politisk ledelse i Olje- og energidepartementet.

– Vi har et godt og robust kraftsystem. Vi har masse fornybar energi. Og i uoverskuelig framtid har vi et kraftoverskudd, har vi tenkt, fra til nå, sier Tony Christian Tiller.

Rivende utvikling

– Men, det skjer en rivende utvikling. I Grenland, i Mo i Rana, rundt Mongstad, noe vi har blitt veldig oppmerksom på. Det er veldig mange planer for industrietableringer. Det er veldig positivt, det er det grønne skiftet som er i ferd med å materialisere seg. Men vi ser at dette kan føre til at det i områder kan føre til press på kraftsystemene. Det er et faktum at det foreligger så mye planer at det kan være mer enn det kraftsystemene er dimensjonert for i enkelte områder, sier han.

Forbrukerne må betale

– En av tingene vi må se på er om det tar for lang tid å utvikle og forsterke strømnettet. Vi må se på at mangel på nettkapasitet ikke er til hinder for utvikling. Men når det er sagt, så er det aldri rett fram. Kostnaden må forbrukere og bedrifter ta. Det vil også være kostnader for natur og miljø, sier statssekretæren.

Han erkjenner også at man har en utfordring når det gjelder det framtidige kraftbehovet.

Har en utfordring

– I de nærmeste årene så mener vi at vi har gode utsikter for kraftoverskudd, i normalår med normal nedbør. Da har vi også konkurransedyktige strømpriser. Men skal vi gjennomføre alt vi har satt oss fore, elektrifisering av transport, ny industri, elektrifisere sokkel, dette er noe alle må svare for og som vi må se nærmere på. Vi skal legge til rette for å bygge ny lønnsom energi og oppgradering av vannkraft.

– Men det store potensialet i vannkraft er hentet ut og det er veldig kontroversielt med vindkraft, spesielt på land, sier statssekretær Tony Christian Tiller.

– Må se sammenheng

– Det er på tide at regjeringen ser kraft, infrastruktur og industrietablering i sammenheng. Vi må få en plan som ser på dette, sier Arbeiderpartiets næringspolitiske talsmann, Terje Aasland.

– Vi sa dette i 2016 og vi venter enda. Det vi ser foran oss nå er en betydelig utfordring. Og hvis vi ikke gjør noe så vil det kunne hindre oss i å skape nye arbeidsplasser. Det er infrastrukturutfordringer flere steder. Det kan bli mangel på kraft. Så får vi håpe at regjeringen faktisk ser disse tingene i en sammenheng når de kommer med sin melding i løpet av våren, sier Aasland.