Det sier Peter van Heerebeek til TA. Siden 2011 har han drevet vandrerhjemmet som gir turister og arbeidsfolk et rimelig overnattingstilbud. Men med de høye strømprisene fryktet han at en nedleggelse av vandrerhjemmet ville bli nødvendig etter denne sesongen.

Men politikerne er klare på at dette er et engangsbeløp.

– Da vet jeg hva jeg må gjøre i 2023, svarer han.

Mot innstillingen

Med dette gikk politikerne mot innstillingen til kommunedirektør Rune Engehult, som ønsket å avslå søknaden om husleiereduksjon:

«Driver av Lunde vandrerhjem har flere ganger signalisert at det er vanskelig å drive et overnattingssted som enkeltforetak, men ønsker å bidra til at Nome har et helårstilbud for overnatting. Selv om det er viktig for kommunen å ha et overnattingstilbud, må man også vurdere om det er riktig å gi støtte til enkelte bedrifter der andre i tilsvarende næring ikke får.

En må også legge til grunn at husleie ikke er regulert i perioden fra 2016 og til i dag. Dersom husleie skulle fulgt vanlig praksis, med årlig indeksregulering, så skulle årlige husleie i dag ligget på 322 384 kroner, en økning på ca. 34 500 kroner. Slike gunstige avtaler er det få som driver med overnattingstilbud som kan vise til. Eiendomsavdelingen har mange bygg å drifte og er avhengig å få inn budsjetterte leieinntekter for å sikre forsvarlig drift og vedlikehold. En inntektsreduksjon på 51 000 kroner vil være vanskelig å dekke innenfor dagens budsjettramme.

Det kan også oppleves som forskjellsbehandling dersom enkelte leietakere i kommunen får reduksjon i husleie grunnet høye energikostnader og andre ikke.»

Måtte forkaste løsning

Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret trodde at hun hadde funnet en løsning med at halve beløpet ble dekket pluss støtte til ferievikarer, men det lot seg ikke gjøre.

– Jeg synes saken er vanskelig. Det er veldig lett å tenke at 50 000 kroner betyr ingenting for kommunen, men det er noen prinsipper som gjør det vanskelig, sa hun og spilte ballen videre til formannskapspolitikerne for å finne en løsning.

– Jeg vil gjerne bidra til Lunde vandrerhjem kan fortsette. Men hvis vi støtter med husleiereduksjon kan det bli urettferdig for mange andre. Men er det så mange andre overnattingssteder, lurte Knut Helkås Dahl (Ap) på og konkluderte med at det er det eneste av sitt slag. Dermed faller konkurransesituasjonen bort.

– Det blir feil uansett hva du gjør. Gir du beløpet vil mange som driver i serveringsbransjen med strømproblemer reagere, dette er i utgangspunktet en strømstøtte som er omgjort til en husleiereduksjon. Kan vi ikke gå for forslaget til Bjørg og stryke det siste, spurte Anders Hjelseth (Sp).

Med andre ord gi halvparten av beløpet. Løsningen ble å gi 50 0000 kroner i husleiereduksjon, ikke 51 000 kroner eksklusivt moms, som det ble søkt om.

– Dyrt å legge ned

Gry-Anette Rekanes Amundsen (Frp) påpekte at dette ikke var konkurransevridende og viste til at Øvre verket har fått mye kommunal støtte i konkurranse med andre serveringssteder.

– Hvis ikke det er konkurransevridende, så kan ikke dette være det heller.

Hun påpekte også at det kom til bli å dyrt for kommunen om vandrerhjemmet ble nedlagt.

– Hvis det går over ende må kommunen ta grep for å få fylt bygningsmassen.

Det ble også en diskusjon om dette var en søknad som ville gjelde for flere år, men det ble klart at formannskapet ønsket å gi dette som en engangsstøtte. Det ble presisert i vedtaket som var enstemmig, også sett i lys av at husleia ikke har vært økt siden 2016. Beløpet som dekker manglende innbetaling blir hentet fra disposisjonsfondet.

Som tidligere nevnt er leiesituasjonen for vandrerhjemmet uavklart.

– Det store bildet er at det er en leiekontrakt her som gjelder til og med 2025. Det er viktig for kommunen å ikke forlenge den, med mindre vi ikke skulle ha behov for lokalene (utvidelse av Nome sjukeheim red.anm.). Jeg synes det er en helt riktig policy, sa Helkås Dahl.

Han syntes også at søknaden var litt utidig med å sette politikerne under press om å stenge ned.

– Det er en press-situasjon som jeg ikke liker. Men jeg vil heller ikke ta ansvaret for at vandrerhjemmet legges ned på rappen.