Den siste tiden har ulike borettslag i Skien opplevd at nøkkelboksene som Skien kommune har montert på utsiden av byggene, er blitt stjålet. I etterkant har uvedkommende fått tilgang på nøkler og slik tatt seg inn i byggene.

Disse innbruddene har medført materielle skader og stjålne gjenstander, samt at det har ført til utrygghet blant beboere.

I tillegg opplevde Prestegårdsgata borettslag at de fikk halvert forsikringsoppgjøret, fordi forsikringsselskapet mente at nøkkelboksen til kommunen ikke var godkjent, såkalt FG-godkjent.

Dette har igjen ført til at borettslaget har krevd at kommunen dekker avkortningen på 83 000 kroner i oppgjøret.

Skien kommune har for øvrig montert rundt 1800 slike nøkkelbokser i ulike borettslag og boliger. Disse nøklene brukes ofte av hjemmetjenesten i forbindelse med helsehjelp til beboere.

Les også: Nøkkelboksen til beboerne ble stjålet – det ble en kostbar og ubehagelig opplevelse


Krevde svar

På dette bakteppet uttalte nylig bystyrerepresentant Halvor Berg-Hanssen (H) følgende til TA:

– Disse nøkkelboksene er jo en invitasjon til innbruddstyver.

Samtidig sendte han flere skriftlige spørsmål til ordføreren om kommunens praksis rundt nøkkelbokser, i en såkalt interpellasjon. Og nå har kommunedirektøren gitt svar på vegne av ordføreren.

– Det er naturlig å se på rutiner og praksis etter slike hendelser, det vil i den forbindelse bli hentet inn erfaring fra andre kommuner og også om det finnes andre løsninger enn nåværende nøkkelbokser, svarer kommunedirektør Karin Finnerud.

Sikker ordning

Berg-Hanssen ville også vite hvilket ansvar, både moralsk og økonomisk, som Skien kommune påtar seg ved ikke å benytte FG-godkjente nøkkelbokser.

Her viser Finnerud til at kommunen er pålagt å bistå beboere som trenger helsehjelp, og at de derfor har behov for tilgang til leiligheter med beboere som ikke selv kan åpne opp.

I den forbindelse monteres det nøkkelbokser ved utgangsdør der det er felles inngang.

– Bruk av nøkkelbokser ved utgang er vurdert som en sikker ordning. De aktuelle nøkkelboksene er i utgangspunktet også trygge mot innbrudd, har vært benyttet i en årrekke og er i bruk av svært mange kommuner, svarer kommunedirektøren.

Ingen godkjenning

Finnerud opplyser at enkelte borettslag har kontaktet kommunen fordi deres forsikringsselskap har avkortet oppgjør begrunnet med at kommunens nøkkelskap ikke er FG-godkjent.

Men i Skien kommune er de ikke kjent med at det finnes en egen godkjenningsordning for nøkkelbokser, til det bruk som kommunen benytter.

Derfor kontaktet kommunen Finans Norge, som er en bransjeorganisasjon for forsikringsselskaper, for å få avklart om det finnes godkjenningsordning for nøkkelbokser. Og i så fall hvilke nøkkelbokser som omfattes av en slik ordning.

– Det finnes ikke FG-ordninger for det som her kalles «nøkkelbokser». Uten å si hva som gjelder for dette forsikringsselskapet, så er en «vanlig tekst» å ha med seg i vilkårene hvordan nøkkel skal oppbevares, lyder det i svaret kommunen mottok fra Arve Haug i Finans Norge.

Nekter erstatningsansvar

På bakgrunn av dette har kommunedirektøren konkludert med at kommunen ikke blir erstatningsansvarlig for skader som påføres ved innbrudd og skadeverk på nøkkelbokser.

– Det utløses ikke erstatningsansvar for kommunen å montere nøkkelboksene. Det er ingen formell godkjenningsordning for nøkkelbokser. De ulike sameier og borettslag må gå i dialog med sine forsikringsselskap ved en eventuell avkortning, sier Finnerud.

Hun mener at kommunen heller ikke kan pålegges å dekke omlegging til annet type låssystem for et sameie eller borettslag.

– At utenforstående fysisk fjerner nøkkelboksene slik at fasader skades eller at et styre beslutter å gå over til nøkkelfritt låssystem, er kostnader som sameiet og borettslaget selv må dekke gjennom felleskostnader, svarer hun.

Vurderer andre løsninger

Berg-Hanssen lurte også på om kommunen kan bruke andre løsninger enn nøkkelbokser.

Her lyder svaret at kommunens leverandør av trygghetsteknologi også tilbyr en løsning for elektroniske låser. Og en slik el-lås vil gjøre det mulig for hjemmetjenesten å åpne brukers dør ved hjelp av en sikker løsning på mobiltelefon.

– Skien kommune foretok i 2022 en vurdering av denne løsningen, og kom fram til at den ikke var moden nok til å driftsettes. Vi vil foreta en ny vurdering nå i 2023 og også innhente erfaringer fra andre kommuner, svarer Finnerud.