Gå til sidens hovedinnhold

Flytter gjerne på seg

Artikkelen er over 6 år gammel

PORSGRUNN: Rådmannen i Porsgrunn innstiller på å legge ned Kirketjernet barnehage –  etter anbefaling fra barnehagens egen arbeidsgruppe. Virksomhetsleder Trine Larsen og verneombud Bente Andersen flytter gjerne på seg.

Kirketjernet barnehage på vestsiden er kommunens eldste barnehage som fortsatt er i drift. Bakgrunnen for innstillingen er at Kirketjernet ikke oppfyller krav fra miljørettet helsevern og at det vil bli kostnadskrevende å oppfylle kravene som foreligger. Dermed foreslås det å legge ned barnehagen og erstatte det med et nybygg på Vestsiden barnehage med en kapasitet på 28 barnehageplasser.

HÅPER PÅ GRØNT LYS

Med et slikt nybygg vil kapasiteten øke med 14 plasser for barn mellom null til tre år. Men samtidig vil det blir 31 færre plasser for dem med barn over tre år.

– Det er full barnehagedekning i Porsgrunn, selv om det skulle bli 31 plasser mindre for barn over tre år, kan nærliggende barnehager ta dem inn, mener virksomhetsleder Trine Larsen som håper at politikerne vil gå for innstillingen fra rådmannen.

– Det verste scenarioet er at de legger ned Kirketjernet barnehage og ikke gjør noe på Vestsiden barnehage.

FLERE ALTERNATIVER

For det er nemlig andre forslag som politikerne skal ta stilling til foruten innstillingen fra rådmannen og arbeidsgruppa ved Kirketjernet. Et annet alternativ er at Kirketjernet barnehage renoveres og utbedres til effektiv drift for 28 barn under tre år

og Vestsiden barnehage driftes for 42 barn i alderen tre til seks år uten endringer av bygget.

– Renovering av barnehagen vil ha en kostnadsramme på cirka 10 millioner kroner, men da får vi ikke bygd om noe her, forklarer Larsen som gleder seg til utvalgsmøtet for barn, unge og kultur der saken kommer opp i kveld.

OMFATTENDE TILTAK

Tiltakene som skal til for å opprettholde driften av Kirketjernet innebærer at det må bli en ny planløsning for avdelingene med tilpasning til barn mellom null til tre år. Kjøkkenet må totalrenoveres og utvides.

Det kreves nye garderober, vasker og toaletter. Vinduer, dører og innerdører for hele bygget må skiftes. I forbindelse med at det må installeres nytt ventilasjonsanlegg kreves tiltak som rivning av tak, vegger og bygging av nytt ventilasjonsrom. Fjerning av gammelt ventilasjonsanlegg og innsetting av nytt. Alle elektriske ovner må skiftes. På utearealet må det skiftes masse og legges separasjonsduk på grunn av gammel søppelfylling. En sandfangskum må heves og impregnerte plattinger må fjernes.

Området må også asfalteres samt at det må bygges ny oppvarmet vognskjul. Det tredje alternativet er som nevnt at barnehagen legges ned og at ingen av plassene blir erstattet.

DELTE MENINGER

– Og de ansatte er villige til å flytte på seg?

– Det er delte meninger blant de ansatte, men det handler mest om nostalgi. Dette er jo Porsgrunns eldste barnehage og en kul og tøff barnehage, sier verneombud Bente Andersen

– Det er også lettere å lede en barnehage når alle er samlet på ett sted, mener Larsen og påpeker at det er for tidlig å si om noen mister jobben.