Det var Fabian Wahl Sandvold fra Arbeiderpartiet som løftet et forslag om å flagge på Pride-dagen i Grenland i en interpellasjon i fylkestinget. Og svaret han fikk fra fylkesordfører Terje Riis-Johansen, Sp, var positivt. Selv om flaggloven ikke er endret så mener Riis-Johansen at man kan forskuttere de endringene som vil komme. Dermed blir det flagging på fylkeshuset i Skien.

De fleste i fylkestinget ga sin tilslutning til at det skal flagges, selv om det ikke er fattet noe formelt vedtak.