Bekymringene knyttet til Sverres gate 34 i Porsgrunn fortsetter. Det verneverdige bygget har fått stor oppmerksomhet fordi det står for fall. Like før påske kunne huseier fortelle til TA at situasjonen rundt eiendommen hans har vært svært belastende både for ham og familien.

– Vi prøver å beskytte det, men det har blitt utsatt for hærverk hele veien, forteller huseieren til TA i april. Da ble det også klart, etter en rekke medieoppslag, at kommunen ville kikke nærmere på situasjonen over påske. Nå etterlyser Fortidsminneforeningen i Telemark tiltak, etter å ha vært bekymret for bygningen som er registrert som A-objekt i kommunens kulturminneplan.

– I vinter ble situasjonen prekær da eier fjerna takstein slik at bygningen har stått ubeskytta i regnværet og tilstanden har blitt forverra. Etter flere brev og oppslag i Varden fikk avdelingen via pressen beskjed om at saken skulle tas opp etter påske. Vi kan ikke se at noe har blitt utført på bygget, skriver Else M. Skau på vegne av foreningen til kommunen.

– Kritikkverdig

Nå ber foreningen kommunen om å gjøre grep før situasjonen forverrer seg ytterligere og mener det er kritikkverdig at kommunen ikke svarer på foreningens henvendelser.

– Presenninger som eier har lagt gjør liten nytte for vanninntrenging og ødeleggelser av konstruksjon og innredninger er sterk. Vi ber om at det gjøres tiltak slik at situasjonen ikke blir ytterligere forverra og håper at kommunen kan gi Foreningen et svar og fortelle om hvilke framdrift det er i saken, opplyser Skau, videre går det fram:

– Det at vi ikke får tilbakemelding/svar på vår skriftlige henvendelser er kritikkverdig. Med håp om at saken kan løses og at bygningsmiljøet fra Porsgrunns tidlige historie igjen kan skinne. Det fortjener byen, naboene og alle andre som ferdes i Porsgrunn, heter det avslutningsvis.