- Viljen som avgjør

FORTVILER IKKE: Sivilarkitekt Arne Sødal (øverst) fortviler ikke over det nye funksjons- og romprogrammet for Østre Porsgrunn kirke. Audun Engh (imidten) er bekymret for konsekvensene av funksjons- og romprogrammet. Konservator Aasmund Beier-Fangen (nederst) mener det er barbarisk at romplanen legger opp til inngrep på kirkegården.

FORTVILER IKKE: Sivilarkitekt Arne Sødal (øverst) fortviler ikke over det nye funksjons- og romprogrammet for Østre Porsgrunn kirke. Audun Engh (imidten) er bekymret for konsekvensene av funksjons- og romprogrammet. Konservator Aasmund Beier-Fangen (nederst) mener det er barbarisk at romplanen legger opp til inngrep på kirkegården. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

PORSGRUNN: Det nye romprogrammet utelukker ikke at Østre Porsgrunn kirke kan gjenoppbygges slik den var, sier arkitekt Arne Sødal. - Viljen avgjør.

DEL

Arne Sødal er sivilarkitekt i firmaet Sødal arkitekter i Oslo. Han har vært ansvarlig for å tegne Holmenkollen kapell etter at det brant ned 23. august 1992. Den nye utgaven stod ferdig bygd i 1996

Sødal har tidligere snakket seg om Østre Porsgrunn kirke i TA.

Nå uttaler han seg i forbindelse med at planutvalget i forrige uke, oppnevnt av Porsgrunn kirkelig fellesråd, offentliggjorde sitt funksjons- og romprogram for nye Østre Porsgrunn kirke.

SKAPER ET PROBLEM

Sødal har sett nærmere på programmet til plankomiteen, inkludert grunnflate, hvor det er anslått et behov på 685 kvadratmeter i hovedetasjen og 685 kvadratmater i underetasjen.

- Det er mange måter å lese dette programmet på og kanskje får en inntrykk av at en skaper seg et problem, sier Sødal.

ØNSKELISTE

- Men med en ny underetasje, slik vi bygde i Holmenkollen kapell, og fornuftig bruk av bygningene rundt kirken, er det ingenting som taler mot gjenoppbygging av kirken slik den var.

- En romplan kan sees på som en ønskeliste.

Sødals oppfatning er at det er mulig å redusere antall sitteplasser i en ny kirke, og det kan gjøres noe med hvordan en bygger sakristiet og dermed vil plass frigjøres.

VIL KOSTE MER

- Da vi bygde nye Holmenkollen kapell var det ikke behov for en reguleringsplan. Østre Porsgrunn kirke har vært på samme sted i 250 år, på linje med andre kirker, det virker veldig søkt å be om reguleringsplan i denne sammenheng. Jeg kan ikke se at det er etter lovens intensjon. Reguleringsplan skal jo vise bruk over tid.

En reguleringsplan vil dessuten fordyre og forsinke prosjektet.

PROSESSEN

Sødal mener at folkelig engasjement for kirken er det som må til, prosessen er essensiell. Hovedbudskapet er klart:

- Hvis det er vilje til å gjenoppbygge kirke slik den var, så er det fullt mulig selv med romprogrammet som nå har kommet.

- BEKYMRER

- Det nye romprogrammet virker å utelukke en gjenoppbygging av kirken slik den var, noe som er bekymringsfullt, mener Audun Engh, medlem av The International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism, (INTBAU) – som arbeider for å fremme tradisjonelle arkitekturprinsipper.

STILLER SPØRSMÅL

- Jeg må spørre meg om de har tatt med alt som finnes av behov uten å tenke nøkternt – og uten å se på muligheter for å legge aktiviteter til kirkestua, kapellet og i en utvidet kjeller, uttaler Audun Engh.

Det var en moderne kjeller som gjorde at det ble gitt mer rom for aktiviteter i Holmenkollen kapell da det ble gjenoppbygd etter brannen.

UNDRER OVER PLAN

Engh reagerer på at det legges opp til en ny reguleringsplan.

- Mye tyder på at en kostbar og tidkrevende reguleringsplan ikke er påkrevet og lovpålagt dersom man velger å gjenoppføre den gamle kirken. Man vil sette i gang en planlegging som om det er bestemt at det skal bygges en ny kirke som er helt annerledes enn den gamle.

BESTYRTET

Engh peker på at det er menigheten som må finansiere en ny reguleringsplan. Han spør seg om kommunen kan ha en baktanke med å legge opp til det, for å få menigheten til å bekoste utredning med forslag for nye parkerings- og veiløsninger i området.

Engh er på toppen av det hele bestyrtet over at det tilsynelatende åpnes for å rive kapellet på den andre siden av veien.

- Det tyder på en liten forståelse for kulturminner at en i hele tatt kan vurdere noe slikt. Dette lokalet er ikke bare et verdifullt kulturminne, det kan helt sikkert være ideelt til møtevirksomhet med mer, spesielt om det settes i gang med en oppgradering.

GLEMMER TRADISJON

Engh synes det ser ut som om at de som har laget romprogrammet ser på kirken mest som et firma og glemmer hva kirken står for tradisjonelt, som en institusjon som gir folk tilgang til historien og tidligere generasjoner.

- Det er viktig at de som vil ha gjenoppbygd den originale kirken engasjerer seg eller så vil kultureliten med modernistiske arkitekter som premissgivere få det som den vil.

- Oppskrudd behov

- Det er helt barbarisk at romplanen legger opp til inngrep på kirkegården, sier Aasmund Beier-Fangen som er konservator ved Telemark museum.

Han er heller ikke fornøyd med romplanen:

- Mitt inntrykk av romplanen er at behovene er skrudd til vers. Behov for en ny reguleringsplan er heller ikke tilstede.

FAGFOLK

Beier-Fangen er ikke nådig når det gjelder planene for kapellet som virker å være i fare for riving.

- Det som det ikke ble satt fyr på, det skal man rive. Utrolig. Her må utvilsomt faglige dyktige mennesker inn i bildet.

- Kirkestua er med

- Vi har vurdert kirkestua som aktuell for ulike aktiviteter, uttaler Jan Lindahl i planutvalget som har laget funksjons- og romprogrammet for nye Østre Porsgrunn kirke.

- Bruk av underetasjen er naturligvis med i programmet, mens kapellet ikke er aktuelt i dag fordi det er i for dårlig stand.

KUN MINNEPLATER

Når det gjelder det å berøre kirkegården, synes Lindahl det ikke er noe å ta på veien for. – Det er ikke aktive graver på det aktuelle området, kun gamle minneplater.

- Vil dere rive kapellet?

- Nei, det vil vi ikke, kommunen avgjør i praksis dette med vedlikeholdsplaner og budsjetter.

KOMMUNENS AVGJØRELSE

Lindahl ønsker ikke å uttale seg om en ny reguleringsplan og mener det er kommunens domene.

Ordfører Beyer sa det slik på spørsmål fra TA for litt siden:

- Det planlegges en ny reguleringsplan, trenger vi virkelig det?

- Kommunen mener det, det gjelder allmenne interesser, parkering og disponering av området blant annet.

Artikkeltags