Når teatret flytter ut, flytter litteraturen inn i Festiviteten, dersom Helle Riis og Merete Nilssen får det som de vil. «Pikene på balkongen» planlegger en mangfoldig meny.

- Festiviteten har både to scener og en kafé, og passer perfekt som litteraturhus. Vi vil fylle huset med aktivitet, fra morgen til kveld, sier Helle Riis og Merete Nilssen. Seminarer, leksesalong, skriveverksted, debatter, boksalg, kafé med skjenkebevilling og bokbad. Det er noe av det jentene drømmer om. Idéen om et litteraturhus startet i en lesering i Skien.

- Nå er leseringen godt etablert, mens litteraturhuset gjenstår, sier Helle Riis og Merete Nilssen. De er begge bevandret i bøkenes verden.

HAR FÅTT STØTTE

Mens Helle Riis har drevet med ibsenformidling i flere år, og for tiden er lærer i drama og teater på Høgskolen i Telemark, jobber Merete Nilssen som oversetter. Nylig fikk de 25 000 kroner fra næringsfondet i Skien kommune til utarbeiding av forprosjektet. I tillegg har de søkt Fylkeskommunen og Fritt ord om penger.

- Til sammen trenger vi rundt 400 000 kroner for å komme i gang med forprosjektet, sier Helle Riis og Merete Nilssen. De kaller seg Pikene på balkongen, og skal etter hvert danne et selskap.

- Det er balkongen på Festiviteten vi snakker om. Der skal vi stå og rope til folk at de må komme inn, sier Helle Riis lattermildt.

MYE AKTIVITET

Tidligere har Helle Riis fått både Dag Solstad og Jan Kjærstad til Skien, med stor suksess. Nå drømmer hun om å få Karl Ove Knausgård på kroken.

- Han skal ikke føle seg for trygg for at han ikke får en invitasjon fra Pikene på balkongen, smiler de.

Riis og Nilssen ser for seg at det til en hver tid skal skje noe i huset som ble oppført etter bybrannen i 1886. Den gang var det byens kulturhus, og hundre år senere flyttet Teater Ibsen inn. Pikene på balkongen er i dialog med potensielle samarbeidspartnere.

Aktivitetene skal de drifte selv, men kafédriften vil andre få ansvaret for. Teater Ibsens leiekontrakt går ut 31. desember i år, men teatret har tenkt å være ute av huset alt til høsten. Andenæs Eiendom i Bærum er Festivitetens hovedeier. Mads Erik Andenæs stiller seg positiv til litteraturhusidéen.

- Riis og Nilssen har vært i kontakt med oss, og vi synes det vil være hyggelig om det fortsatt blir kultur i Festiviteten, sier Andenæs. Han mener husleien ikke bør skremme.

- Teater Ibsens årlige husleie er på 1,4 millioner kroner, sier han.

ET KRAFTSENTRUM

Dersom Festiviteten blir fylt med bøker og forfattere, vil det skje i nær fremtid.

- Vi ser for oss kick off allerede i september, sier Riis. Hun legger ikke skjul på at de har Litteraturhuset i Oslo som modell.

- Vi vil veldig gjerne samarbeide med dem, samtidig som vi er et eget litteraturhus, sier hun.

Fylkeskultursjef Geir Berge Nordtveit mener at Telemark Kunstnersenter også kan egne seg som litteraturhus. Det er Riis og Nilssen uenige i.

- Telemark kunstnersenter er et sted for billedkunst. Litteraturhuset skal være et sted for forfattere. At huset både har en kafé og to scener, er viktig. Dessuten handler det om stedsutvikling. Telemark kunstnersenter, Parkbiografen og et litteraturhus vil til sammen utgjøre et kraftsentrum i Skien, mener de.