Gå til sidens hovedinnhold

Teater Ibsen til Klosterøya

Artikkelen er over 13 år gammel

Teater Ibsen flytter til Klosterøya. I løpet av de neste dagene ferdigbehandles intensjonsavtalen mellom de to partene. Kulturdepartementet har trolig velsignet avtalen allerede, og vil dermed bidra økonomisk.

Teater Ibsen og Klosterøya har lenge jobbet med intensjonsavtalen, som innebærer at teateret flytter inn i nye lokaliteter i den gamle cellulosefabrikken. Begge partene bekrefter nå ovenfor TA at de er i ferd med å signere avtalen.

- Avtalen skal behandles internt i Teater Ibsen og hos oss innen et par dager, sier Jan Terje Olsen som er sjef på Klosterøya.

FESTIVITETEN UAKTUELT

Teater Ibsen sjokkerte det politiske miljøet i Skien tidligere i år, da de marsjerte bort fra planene om å pusse opp Festiviteten. Tålmodigheten hadde tatt slutt, og da Klosterøya viste fram et alternativ som var 100 millioner kroner billigere, vedtok styret at teaterets framtid skulle bygges på øya. Styreleder Olaf Brastad i Teater Ibsen sier vedtaket nå er i ferd med å formaliseres.

- Det er en formalisering av de vedtakene vi allerede har gjort. Festiviteten har vært et tilbakelagt stadium i månedsvis. Det er ikke et seriøst alternativ, verken av økonomiske eller teatermessige årsaker. Vi vil ikke få til et moderne teater i Festiviteten, sier Brastad.

POSITIVT DEPARTEMENT

Teater Ibsen vil behandle intensjonsavtalen i et styremøte 16. juni, og sender den formelle flyttesøknaden til Kulturdepartementet 30. juni. Begge parter signaliserer at staten støtter teaterets planer på Klosterøya.

- Vi har hatt et bra møte med departementet, og har blitt enige om hvordan vi skal legge opp prosessen videre, sier Brastad.

AVHENGER AV STATEN

Jan Terje Olsen på Klosterøya sier prosjektet er avhengig av statlig finansiering.

- Betyr avtalen mellom Klosterøya og Teater Ibsen at den statlige finansieringen er avklart?

- Det kan jeg ikke si noe om, men nye lokaliteter til Teater Ibsen innebærer at kulturdepartementet bidrar med finansiering. Det betinger at de legger grunnlaget for det, kommenterer Olsen, men vil ikke si hvor mye dette dreier seg om.

ØNSKER KULTURSKOLEN

Både Teater Ibsen og Klosterøya ønsker seg en samlokalisering av teateret med Kulturskolen og Voksenopplæringen på Klosterøya. Men nå som kommunen har skutt Kulturskolen ut i det blå, vil ikke partene blande seg.

- Det er ene og alene Skiens valg. Det er det politikerne i Skien som må styre, sier Brastad, og får støtte fra Olsen.

- Både vi og Teater Ibsen ønsker et kulturelt kraftsentrum rundt teateret på Klosterøya, og det ville blitt en interessant kombinasjon. Men det er kommunen som må ta stilling til den saken, sier Olsen.

TEATER I 2010

Dersom den statlige finansieringen går i orden, vil byggeprosessen starte umiddelbart. Da kan det nye teateret stå ferdig i løpet av 2010. Bygningen er totalt sett på 10 000 kvadratmeter, og planene inneholder en teatersal med plass for alt fra 50 til 800 mennesker, en foajè på 200 kvm og flotte kontorlokaliteter.

- Nye lokaliteter for Teater Ibsen på Klosterøya tror jeg blir en interessant løsning for Skien som vertskommune. Det blir en moderne teaterbygning, sier Jan Terje Olsen.