Siste reis for Rjukanbanen

Artikkelen er over 15 år gammel

I løpet av siste styremøte i stiftelsen Rjukanbanen, ble det igjen slått fast at det er et mål å få avviklet stiftelsen siden det ikke finnes en eneste krone til drift av denne historiske transportlinja.

DEL

Gjennom ganske mange år har stiftelsen forsøkt å få til noe med Rjukanbanen, men vi har rett og slett ikke klart det, sier Øystein Haugan til TA. Han er kultursjef i Tinn og sekretær i stiftelsen Rjukanbanen. Fra og med i år og fremover vil vi ikke få noen form for inntekter.

Det vil heller ikke komme penger fra Tinn, Notodden eller fylkeskommunen som eier stiftelsen. Heller ikke fra staten. Derfor har stiftelsen gjort et vedtak om at stiftelsen må opphøre. Vi er ikke konkurs. Vi har orden på økonomien, og vi har fortsatt litt penger til å ta vare på Rjukanbanen som nå «er plassert i møllposer». Stiftelsen er nå sendt over til Fylkesmannen. Det er den juridisk riktige veien å gå når en stiftelse kommer til at dette ikke går lenger.

- Vil det da bli Fylkesmannen som får eneansvaret for Rjukanbanen? Også den vanskelige jobben å skaffe penger til transportåren?

- Det kan jeg ikke svare på. TA får nesten stille det spørsmålet til Fylkesmannen.

MØLLPOSER TIL 400 000

- Hva legger du i det å plassere Rjukanbanen i møllposer?

- Det betyr å ta vare på Ammonia og Storegut slik at de ikke fryser i stykker, og at de følger Tinnsjøens varierende vannstand. Vi har to pensjonister som passer på akkurat det. I møllposebegrepet ligger det også betaling av strøm og forsikringer. «Møllposene» koster stiftelsen rundt 400 000 i året. Dette har vi råd til i to år framover.

- Så hvis intet skjer, vil altså «møllen» begynne sine angrep om to år?

- Ja. Vi greier ikke dette mer, og Rjukanbanen er et så stort og tungt kulturminne at staten må på banen i en annen grad enn vi har sett til nå.

OPERATIVT KULTURMINNE?

Øystein Haugan stiller spørsmålet om Rjukanbanen skal være et operativt kulturminne. Skal båtene gå? Skal toget gå? Blir dette altfor dyrt, og skal det taes vare på Rjukanbanen som en ren museal sak? Altså bare sørge for at jernbanelinjene ikke gror igjen.

- Det beste må være å holde anlegget slik det framstår i dag. Jeg sier ikke at vi skal kjøre både båter og tog, men anlegget bør holdes i orden slik at det kan presenteres som en nasjonal kulturarv.

- Hva sier Riksantikvaren?

- Der er saken helt klar. Riksantikvaren sier at hvis dette i det hele tatt skal fredes, noe han mener bør skje, må det fredes som en helhet. Byen Rjukan og transportåren. Da kan man for eksempel ikke vrake Storegut som i dag ligger på Tinnoset. Begge båtene er interessante innen fartøysvernet. Ammoinia er den eneste i sitt slag i verden, og Storegut er vel også ganske unik som motorisert innlandsferge, sier Øystein Haugan videre.

VERDENSARVLISTA

Når dette leses har representanter fra Tinn kommune, Norsk Industriarbeidermuseum og Odda kommune vært hos Riksantikvaren. Han hadde utfordret Rjukan og Odda til sammen å utarbeide et prosjekt som kan gjøre at de to stedene sammen kan søke om å komme inn på den meget prestisjetunge verdensarvlista som Unesco står bak.

- Nå har jeg registrert at det er flere som vil inn på denne lista. Både Telemarkskanalen og Morgedal. Heldigvis er det ikke et lokalpolitisk organ som avgjør en slik sak. Avgjørelsen vil eventuelt bli tatt på et helt annet nivå, siden spørsmålet er om verden er interessert i dette. Det som er viktig i den forbindelse er å opprettholde Rjukanbanen slik den er i dag og fram til Unesco-spørsmålet er avklart.

- Hva er din personlige mening om Rjukanbanen?

- Jeg mener at den er så unik, både nasjonalt og internasjonalt, at det ville være utrolig trist hvis den endte sine dager som spiker. Tenk bare på følgende: Sam Eyde måtte bygge en 20 mil lang transportåre før han kunne selge den første tønna med kunstgjødsel. Er ikke det unikt så vet ikke jeg.

Artikkeltags