Gå til sidens hovedinnhold

Nytt teater til en kvart milliard

Artikkelen er over 14 år gammel

Et ombygd Teater Ibsen vil komme på 217 588 000 kroner.

Det er hovedutvalg for kultur og undervisning i Skien som skal orienteres av Teater Ibsens sjef, Inger Buresund. Hun har med seg planene for «Nye Festiviteten». Rammekostnaden for den er satt til 217 588 000 kroner.

Festiviteten er som kjent bygningen hvor Teater Ibsen har holdt til siden 1986.

MÅ KJØPE

Som det kommer fram i sakspapirene, er det en forutsetning at prosjektet får en stor økonomisk medvirkning fra staten. Hvis staten blir med, skal kommunen kjøpe bygningen. Det er kravet fra staten.

- Vi har inne en opsjon på å kjøpe teatret til 12 millioner kroner, bekrefter leder for hovedutvalg for kultur og undervisning, Knut Einar Aas (Arbeiderpartiet).

- Men 217 millioner virker da å være fryktelig mye penger?

- Hvis staten går inn med en stor sum, og Telemark fylkeskommune og Skien kommune dekker opp en tredjedel, snakker vi om 60 til 70 millioner som vi i Telemark må ta på vår kappe.

- Og det kan dere klare?

- Det må vi klare, det tror jeg er mulig. Jeg har imidlertid ikke alle relevante opplysninger enda, så jeg må ta forbehold om størrelsen på tallene. Men det er ingen tvil om at det er politisk vilje til å strekke seg langt for å få oppdatert Festiviteten.

Formannskapet i Skien stilte seg i fjor positive til planene for «Nye Festiviteten».

PLASSTØPT BETONG

«Nye Festiviteten» innebærer blant annet:

* Ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg.

* Nybygg med «Black Box».

* Ny tak-konstruksjon.

* Ny publikumsheis (rullestolbrukere får tilgang).

* Ny sceneinngang.

* Kafé-etablering.

* Prøvesal/dansesal rehabiliteres.

* Produksjonslokaler legges på grunnplanet.

Det kan nevnes at nybygget legges i plasstøpt betong, men farger og overflater skal «avstemmes» i forhold til bygningen som ligger der i dag.

Det er til Kultur- og kirkedepartementet søknaden fra Teater Ibsen går - om teaterstyret godkjenner planene 12. juni.

Hvor lang behandlingstid departementet trenger er uvisst, men det er en fordel for kommunen at svaret kommer så raskt at et kjøp og medfinansiering kan legges inn i budsjettet for 2008.

FAKTA

Kostnadsoverslag «Nye Festiviteten»

KOSTNADER: Kostnadsoverslag for Nye festiviteten, hovedposter:

* Felleskostnader - 8 millioner kroner

* Felleskostnader - bygning med arbeider elektrisk anlegg og VVS - 2,5 millioner kroner

* Riving av bygning - 4 millioner kroner

* Ombygde arealer - 22 millioner kroner

* Nybygg - 21,2 millioner kroner

* VVS - 14 millioner kroner

* Elektrisk kraft - 6,5 millioner kroner

* Tele-/kontrollinstallasjoner - 4,5 millioner kroner

* Andre installasjoner - 2,5 millioner kroner.

HUSKOSTNADER:

* Utendørsarbeider - 1,5 millioner kroner

ENTREPRISEKOSTNADER:

* Generelle honorar, gebyrer osv - 21 675 millioner kroner

* Sceneteknisk utstyr - 18 millioner kroner

* Utstyr elektro-akustikk - 4 millioner kroner

* Maskiner i verksteder - 1 million kroner

* Løst inventar og utstyr - 6 millioner kroner

BEREGNET PROSJEKTKOSTNAD:

* Kunstnerisk utsmykking - 1,7 millioner kroner

* Forventede tillegg - 20,1 millioner kroner

FORVENTET PROSJEKTKOSTNAD:

* Marginer/reserver - 23,3 millioner kroner

TOTALT/RAMMEKOSTNAD:

* 217 millioner kroner

(prisstigning og finanskostnader er ikke tatt med)