Mandag 23. juni startet arbeidet med å flytte og utvide lekeplassen i Bryggeparken. Nå er aktivitetsarenaen ferdig og klar til å brukes av de yngste, og kanskje også av barnlige voksne. Det gjenstår tre grupper med benker og bord som vil bli monter så snart de kommer.

Da ordfører Hedda Foss Five foretok den offisielle åpningen, fikk hun hjelp av barn fra Falkum barnehage til å teste ut de ulike apparatene. Det tok ikke lang tid før de minste var høyt oppe i klatreinstallasjonen «Spaceball». De små hærverkssikre trampolinene som er lagt i bakkeplan ble også raskt populære.

LEK I SENTRUM

Aktivitetsplassen er på cirka 300 kvadratmeter og har gummidekke, og ifølge Hedda Foss Five er dette første etappe i et arbeid som etterhvert også skal omfatte Handelstorget. De to plassene skal supplere hverandre og ikke ha helt like tilbud.

Prosjektleder er utviklingssjef Mette Gundersen. Aktivitetsplassen er et ledd i handlingsprogrammet for «Skien 2020», et samarbeidsprosjekt mellom Skien kommune, næringsliv, utviklere og gårdeiere. Målsettingen er å skape mer liv og lek i sentrum. Mer lek i byrommet har vært et ønske blant både samarbeidspartnere og befolkningen, utfra de innspillene som er kommet inn.

ET SPLEISELAG

Leke- og aktivitetsplassen er resultatet av et spleiselag der kommunen og fylkeskommunen gjennom spillemidler finansierer anlegget. Den totale kostnadsrammen er på rundt 1,5 millioner kroner. Ekstern finansiering beløper seg til cirka 400 000 kroner, hvorav det er søkt om 300 000 i spillemidler.

Under åpningen takket ordføreren alle som har bidratt til aktivitetsplassen. Den største målgruppa er nok barnefamilier som besøker sentrum.