- Reaksjoner har kommet, men kun én negativ, sier han. Den negative reaksjonen kom på bokas omslag, som viser det norske flagget omkranset av flagg og symboler assosiert til Nasjonal Samling (NS).

Bokas tittel er «Slik vi så det...» og er okkupasjonshistorien fortalt til Per Chr. Nagell Svendsen.

15 personer er intervjuet (det skjedde tidlig på 90-tallet), fem av disse tilhørte den «gale» siden; ni av dem er døde i dag.

Forfatteren har samarbeidet med Brevik bymuseum og Brevik historielag når det gjelder denne utgivelsen. Porsgrunn kommune har gitt sin støtte.

BORT MED SLØRET

- Medlemmene av NS har ikke fått lov til å snakke ut tidligere, det mener jeg vi historisk er tjent med at de får, derfor denne boka, sier Nagell Svendsen.

- Det er til dels rystende opplevelser NS-medlemmene kan fortelle om, spesielt fra maidagene i 1945 da de ble arrestert.

- Hvorfor er dette så viktig?

- Mye av historien om den 2. verdenskrig har et mystisk slør over seg, jeg vil bidra til å ta bort dette sløret.

Hva motiverte handlingene til NS-medlemmene og de andre aktørene under krigsdramaet? Fortielsen har vært uheldig og bryter med prinsippene om ytringsfrihet.

KOMMUNISTISK ÅND

En kar på 85 år forteller i boka dette om årsaken til at han meldte seg inn i NS:

«Det var den politikken de førte. Det var den kommunistiske ånd som var over hele arbeiderklassen, den gangen. Internasjonalen drev de og sang, vet du... Og motsetningen mellom bondestanden og den derre Internasjonalen og de russiske kommunistgreiene, det passe ikke sammen, den gangen».

Slik opplevde han rettsoppgjøret:

«Jeg vet ikke hva slags uttrykk jeg skal bruke på det jeg? Wild west... utav sånne børshaier, sånn... Hva er det de kaller det for... Ja, vi traff igjen de som dreiv mest på svartebørs og det området der, som vi visste var omtrent de verste!

Og en del av dem som hadde drevet med tyskerarbeid og tjent jævlig med penger. Ja, de traff vi igjen der som gikk og passet på en med revolver og greier. Ja, sånne folk har du ikke respekt for, vet du! Ærlig og redelig, nei! Hvis du så det livet som var innefor de greiene der! Det var det reine helvete!».

Dommen ble uansett ett års fengsel, skal vi tro mannen selv, kun fordi han hadde vært medlem av NS.

LÆRDOM

Som det framgår av avsnittet overfor, er boka muntlig i formen, Nagell Svensen tok intervjuene opp på lydkassetter, har skrevet dem ut og gjengitt dem, ord for ord uten redigering.

- Nøling, setninger som ikke er fullførte, spørsmål de ikke vil svare på, alt er med i boka.

«Slik vi så det» konsentrerer seg først og fremst om okkupasjonsårene i Eidanger, noen av uttalelsene er tidligere brukt i boka «Byfolk bad, bøndene gav» fra 1995, også skrevet av Nagell Svendsen.

Han står for øvrig bak flere verk om oldtids- og slektshistorie fra Eidanger.

- Skal vi bli ferdige med det som skjedde under krigen, må vi snakke ut om det, få kunnskap om beveggrunner og handlinger, da kan vi trekke en lærdom, mener forfatteren.