Anledningen er at professor i kunsthistorie, Holger Koefoed, kommer for å fortelle om historiene som ligger bak bildene.

Koefoed er 1. amanuensis ved kunstfag, Kunsthøgskolen i Oslo - og en Kittilsen-kjenner, som også har skrevet en biografi om maleren. Han har skrevet flere bøker og publikasjoner om kjente kunstnere.

OPPDRAGSKUNST

Kåseriet skal omhandle store deler av Kittilsens liv og kunst - men spesielt hans oppdrag for Sam Eyde. I september i år er det nemlig 100 år siden Sam Eyde og Hydro fikk overlevert bildeserien «Svelgfossen» av Theodor Kittilsen. De fem bildene blir regnet som et av de store kunstneriske hovedverk her i landet - som omhandler industrialiseringen av Norge.

- Bildene er klassiske eksempler på hvordan industriherrene instruerte kunstneren. Eyde og Kittilsen hadde en lengere korrespondanse om disse bildene, sier Trond Aasland.

Publikum skal selv få se hvordan bildene har endret seg fra skisser til endelig bilder - etter at Eyde har lagt frem sine føringer og krav underveis.

EN ANNEN TOLKNING

Sam Eyde selv viet for øvrig disse bildene mye omtale i sin egen selvbiografi «Mitt liv og mitt livsverk».

Fredag vil professor Holger Koefoed gi publikum en litt annen fremstilling om hva han mener Kittilsen ville uttrykke med bildene - enn hva Eyde selv la i de.

De fem bildene som henger i lokalene til Bedriftshistorisk Samling er svært verdifulle - uten at arrangørene vil spesifisere noe. Bildene er likevel forsikret for et syvsifret beløp.

I tillegg til gratis entre, lysbilder og omvisning på museet - har Notodden Bibliotek denne uka en egen utstilling om Theodor Kittilsen - slik at folk kan få vite mer om mannen før fredagens kåseri.

Arrangør av Kittilsen-foredraget er Hydromuseet, Notodden Bibliotek og Notodden IOGT.

Theodor Severin Kittelsen ble for øvrig født 27. april 1857 i Kragerø og døde 21. januar 1914.