Boka heter «Kampen» og utgis nå på Norgesforlaget i Porsgrunn ved redaktør Truls E. Norby.

Forfatter Kjell Staal Eggen døde for mange år siden, men Trym Staal Eggen fant manuskriptet etter faren og bearbeidet det til ei bok. Han har fått hjelp av sin bror Mikkel Staal Eggen.

Dette er andre boka på Norgesforlaget skrevet av Kjell Staal Eggen. Den andre kom i fjor og heter «Skammen».

SKUTT

«Kampen» tar for seg motstandsarbeidet i Telemark under 2. verdenskrig. Forfatteren er midt oppe i dette og skildrer blant annet opprulling av den nevnte lokale Rinnan-banden (med fulle navn), sabotasjeaksjoner, likvideringer og krigshandlinger.

Flere av disse tingene er ikke belyst tidligere.

- Hvem skjøt angiveren i Telemark?

- Jeg vet det, svarer Trym Staal Eggen, - men jeg kan ikke si det.

- Hvorfor ikke?

- Far ville det ikke.

Når det gjelder hvor angiveren ligger begravet, mener Trym Staal Eggen at han kjenner stedet, og det er i Luksefjell.

Angiveren skal ikke ha blitt utsatt for tortur under avhøret hvor han innrømmet sin brøde. Han ble for øvrig avhørt i ei hytte i Luksefjell.

Hendelsen fant sted høsten 1944.

REDDET AV SELVMORD

Det er verdt å merke seg at to personer, som også ble spilt i filmen Max Manus, var med på oppdrag i Telemark. Gregers Gram og Johan Edvard Tallaksen er navnene.

På besøk i Grenland planla de sabotasje mot flystasjonen på Kjeller. Også Eggen skulle være med på dette.

Men Tallaksen ble tatt av tyskerne og skulle avhøres av Gestapos torturister. Han klarte å henge seg i cella natta før avhøret. Hadde ikke det skjedd, kunne Eggens navn ha kommet fram, og livet hans ville være i fare.

ALLE SIDER MÅ FRAM

- Hvorfor nok ei bok om 2. verdenskrig?

- Boka «Kampen» beskriver det tøffeste motstandsarbeidet i Telemark. Det er det ikke mange bøker om, mye er sentrert rundt Oslo, svarer redaktør Truls E. Norby.

- Så mange sider av historien om krigen som mulig bør få komme fram. Dessuten er det mange unge mennesker som etterspør bøker fra krigen. Den etterspørselen tar vi på alvor.