Knut Johnsen driver Ekeskogens forlag på Jomfruland, og det er andre boka om XU forlaget gir ut. Den forrige kom i 2002 og bar tittelen «Brystkaramellene - fra XU til Grini». Årets utgivelse er døpt «Kværk om XU». Det er Gunnar Fredrik Kværk (88) fra Drammen som har skrevet boka. Han var leder av XU i distrikt 8. Det omfattet Telemark, Vestfold og Buskerud. Mot slutten av krigen var Kværk sjef for XU i hele Sør-Norge.

HEDER OG ÆRE

- De større forlagene trodde ikke de kunne tjene penger på å gi ut manuskriptet til Kværk. Jeg tror heller ikke at jeg vil tjene på utgivelsen, som har et opplag på 700 eksemplarer. For meg er det viktig at folkene i XU får den heder og ære de fortjener og at deres virksomhet blir kjent, sier Knut Johnsen.

- XU gav etterretningsopplysninger som blant annet var av betydning for tungtvannsaksjonen og bombingen av Herøya under krigen.

EISENHOWER TAKKET

Blant de ting som kommer fram i boka er at den mye omtalte seksjonssjef Trond Johansen i forsvarets etterretningstjeneste var agent for XU. Trond Johansen hadde dekknavn «kontoristen». Han leverte så presise opplysninger om tyskernes overføringer av tropper til Vestfronten i 1944 at general Eisenhower, sjefen for den allierte overkommando, sendte XU et takketelegram.

Kværk kjente til mange av de lokale agenter og var redd for å bli tatt til fange av de tyske okkupantene. Følgelig gikk han de siste årene av krigen rundt med giftpille i munnen og usikret pistol i lomma. Forfatteren er for øvrig spesialinvitert til Stortinget i anledningen markeringen av frigjøringen 8. mai.

Ved krigens slutt skal det ha vært 1400 agenter sør for Trønderlag, minst 12-14 hadde vært aktive i Telemark.

MER XU

- Hvorfor er ikke XU mer kjent blant folk flest?

- Taushetsplikten ble opphevet først i 1988. Og medlemmene lovte hverandre å ikke å skrive noe før XUs offisielle historie forelå, forklarer Johnsen.

- Er det flere bokutgivelser på gang fra forlaget ditt?

- Kanskje, om hva ønsker jeg ikke å gå ut med enda. Men er det noen som har noe å berette om XU, er det bare å ta kontakt med meg. Det siste er ikke sagt om denne unike organisasjonen.