Utstillingen i Stubbesletta 13 i Skien har vært åpen siden lørdag. Den er åpen til og med lørdag i denne uka. Allerede har 15 av de 31 steinfigurene blitt solgt.

- De fleste av mine kunder har så langt vært naboer, som strømmet til da de så at jeg stilte ut skulpturene, forteller Knutsen. – Men jeg ønsker naturligvis flere besøkende.

Knutsen tok først kontakt med lokale gallerier, men ingen av dem virket å være interessert. – Jeg fikk aldri svar på mine henvendelser, jeg tror ikke de skjønte hva dette egentlig var.

PLASSMANGEL

Olav Knutsen og kona Jane Knutsen er pensjonister. Men i sitt yrkesaktive liv jobbet Olav Knutsen for flere norske firmaer i Afrika, deriblant Hydro. Han har også vært utsending for NORAD.

I Zimbabwe kom han over de såkalte Shona-skulpturene.

- Vi ble så imponerte at vi kjøpe med oss noen hver gang vi gjestet landet. Til slutt ble det langt over 50 her hjemme, men plassmangelen gjør at vi må selge unna en del.

KUNSTKOLONI

Det var for over 30 år siden at billedhuggere i Zimbabwe begynte å lage Shona-skulpturer. Sentralt står Tom Blomefield, som i sin tid solgte farmen sin og etablerte en kunstnerkoloni. Den ligger midt i et belte av serpentinstein, som er basis for skulpturene.

I kolonien arbeides det for egen regning med ubegrenset tilgang på råmateriale. Administrasjon og markedsføring er felles. Nybegynnere får hjelp til etablering.

Flere av kunstnerne er kjente og deltar på utstillinger over hele verden.

ÅNDELIGE FANTASIER

Arbeidene Knutsen har i sin hage er i ulike former, men flere av dem er tydelig inspirert av ansiktsformer.

- Dette er åndelige fantasier, spirituelle uttrykk for forfedrene.

- Er de dyre?

- Vel, kona og jeg må jo ha noe igjen for slitet med utvelgelse og frakt; prisen ligger på mellom 2000 kroner og 24 000 kroner. Mest for de største. Men skulpturene er anvendelige og kan brukes både inne og ute i ulike settinger, reklamerer Knutsen.

VEDMODIG

Da TA var på besøk i hagen i Stubbesletta 13 var det noen eldre par til stede. Naboer viste det seg.

- Flott at vi som bor nær Knutsen får sjansen til å kjøpe noen av de fantastiske skulpturene han er eier av. Det uttalte Ellen Nielsen. Hun hadde nettopp handlet inn et steinarbeid titulert «The boss». – Men jeg håper virkelig flere tar seg hit for å oppleve figurene.

- Og nå starter du import av afrikansk kunst til Norge?

- Det gjør jeg ikke, men jeg må si det er vemodig å si farvel til kunstverk en har blitt glad i, avslutter Knutsen.