I går finpusset Furuholmen på siste del av arbeidene som skal vises fram.

Multikunstneren Furuholmen har malt på 200 porselensfliser som er brent på Porsgrund Porselænsfabrik (PP). Han har brukt lyse farger og satt sammen ulike ord og utrykk til et nonfigurativt verk.

Da TA besøkte Furuholmen på PP i går lå alle flisene på golvet.

- Dette er en helhet. Alt er satt sammen til et stort bilde. Men nå blir verket demontert og hengt opp igjen på veggen på en annen måte. Så lenge det ikke er det samme mønsteret, blir det en oppbryting med uventede ord når det settes sammen på nytt, sier han.

PUBLIKUM TAR DEL

Furuholmen sier publikum selv tar del i verket ved å kjøpe en flis eller flere og ta dem med seg hjem. Den lille biten får da en annen framtoning ved å stå for seg selv.

Ved siden av porselensflisene stiller Furuholmen også ut andre arbeider, som oljemaling på sykehuslaken. I tillegg kan vi se korthuset «Climax» av metall, som er en miniatyr av korthuset som står på Nobels fredssenter.

VEKSLER

Furuholmen veksler mellom å lage musikk og skrive tekster og male og lage kunst. Han sier det er en sammenheng mellom det å arbeide med kunst og å skrive tekster.

- Det handler om å skape en atmosfære og gi rommet en stemning, sier Furuholmen.