Kunstneren som ble født i 1909 og døde i 1977, brukte kun Gunheim som kunstnernavn. Han var født og oppvokst i Skien, men slekta kommer fra Søndre Gunheim i Sauherad.

- Denne utstillingen kan sees på som en fortsettelse av Theodor Kittelsen-utstillingen vi hadde i fjor. Hans slekt hadde også røtter i Sauherad. Faktisk kom hans oldemor fra samme gården som Gunheim-slekta. Gunheim og Kittelsen var tre- eller firemenninger, sier Nils Flatland som på en måte er blitt Evju bygdetun.

Gunheim-utstillingen vil vise arbeider som ble til fra 1950-tallet til 1970-tallet. Det var i den perioden han var mest aktiv.

- Han malte og tegnet veldig mye, og det meste solgte han gjennom en agent i Sverige. Det ble sagt at han kunne levere alt han lagde til Sverige.

STORE MALERIER

Siden enkelte av maleriene er meget store, vil det ikke være plass til så mange arbeider. Flatland antyder at antallet vil ligge på 14 til 15. I dette tallet finner vi også en del skisser og tegninger.

Helt fra guttedagene tegnet Gunheim dyr. Spesielt hester. Hesten ble da også en vesentlig del av livet hans. Ved siden av fantasibilder laget han hesteportretter på bestilling.

- Det var gjerne hester som var blitt berømte gjennom resultater på travbaner. De som sto for bestillingene, var gjerne rikfolk som hadde råd til slike portretter. Et par slike stilles ut på Evju, sier Flatland til TA.

Utstillingen åpner til søndag. På programmet finner vi også skolekoret «Korintene», Åsta Østmoe Kostveit fra Rauland vil kåsere om hesten i folketro og folkekunst og i Holtanstugo vil Astrid Holtskog fortelle eventyr for barn.