Terje Kristoffersen, som er bosatt i Skien, debuterer med boka «De tause vitnene - 830 S», som han lanserte både i Skien og Oslo i går.

- VISSTE LITE

Kristoffersen, som kommer fra Stange i Hedmark, hadde både en bestefar og en oldefar som var aktive i flyktning- og kurértjenesten.

De sa ingenting om motstandsarbeidet de gjorde under krigen. Det var da Kristoffersen fant gamle papirer og diplomer etter bestefaren, at navnet 830 S dukka opp.

Kristoffersen, som begynte å jobbe med boka i 2000, sier at verken krigshistorikeren Ragnar Ulstein eller Hjemmefrontmuseet visste stort om den hemmelige organisasjonen.

- STERKE HISTORIER

- Jeg fikk innpass hos de gjenlevende medlemmene, og jeg fikk intervjue dem med å ha samtaler med de. Jeg hadde verken mikrofoner eller kameraer tilstede. Det kom mange sterke historier, sier Kristoffersen.

Sivilingeniøren Finn Norman var en av de sentrale personene i 830 S.

- Det startet allerede i 1940, og de bygde opp en landsdekkende etterretning. Finn Norman brukte sitt ingeniør-nettverk, og nettverket sitt i Bærum, sier Kristoffersen.

830 S avlytta Gestapo, hovedkvarteret til NS, politiets telefoner og Quislings kontor. Via ei vaskedame som vaska Quislings kontor, fikk de også tak i Quislings telefonbok. De avlytta også Terboven og sjefen til det tyske sikkerhetspolitiet.

FLERE HUNDRE VAR MED

Medlemmer i 830 S tok seg blant annet inn i fiendens kontorer ved å kle seg ut i SS-uniformer, og slik fikk de tak i viktig informasjon.

- De fikk etterhvert også etablert seg i Sverige, og det var celler uten kontakt med hverandre. Anslaget går ut på at det var 700-800 personer som var mer eller mindre aktive i organisasjonen, sier Kristoffersen.

En av de sentrale personene han intervjua i forbindelse med boka var Wenche Reed, som jobba med å avlytte statspolitiet.

Reed døde for øvrig to dager etter at hun hadde skrevet forordet til boka.

MANGE KVINNER VAR MED

Kristoffersen sier at det var veldig mange kvinner med i 830 S.

- I all motstandshistorie så mangler de (kvinnene) litt plass. Og det er ingen tvil om at kvinnene har gjort en stor og viktig jobb, sier Kristoffersen.

Under arbeidet med boka opplevde han at noen av de gjenlevende ikke ville si noe.

- Men en som ikke vil si noe, har flere ganger kunnet bekrefte at det jeg har skrevet stemmer, sier Kristoffersen, som foreløpig vet lite om organisasjonens arbeid i Telemark.

- Vi vet at det var en agent på Hjuksebø. Håpet er at noen kjenner igjen dekknavnene i boka. Det hadde vært moro om vi fikk vite mer, sier Kristoffersen.

- NY KRIGSHISTORIE

Boka er gitt ut av Norgesforlaget, og er foreløpig trykt opp i 2000 eksemplarer.

Redaktør Truls E. Norby i Norgesforlaget er sikker på at det vil bli behov for å trykke opp flere eksemplarer av boka.

Han konstaterer at de som har opplevd tøffe ting under krigen sjelden vil prate om det i ettertid.

- Og fra de som var med i 830 S så ble det også avkrevd det sterkeste taushetsløftet som vel er blitt avkrevd i Norge. Så dette er ny krigshistorie. Og det er ei usedvanlig veldokumentert bok, sier Norby.