Det bekrefter avdelingsleder Anne Kjendalen ved avdeling barn og unges psykiske helse (ABUP), Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark.

Problemstillingen kommer opp i forbindelse med en fersk VG-sak hvor det blant annet framgår følgende: 23 prosent av henvisningene til psykisk helsevern ble avvist i 2020, mot 22 prosent i 2019.

Bekrefter stor pågang

Til TA formidler Kjendalen følgende:

- Jeg kan bekrefte at vi har stor pågang i antall henvisninger og at vi jobber med å gi et godt tilbud til barn og unge som har moderate eller alvorlige psykiske vansker.

I tillegg opplyser hun:

- Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sykehuset Telemark har svært lav avslagsprosent sammenlignet med andre BUPer i Helse sør-øst.

- Vår avslagsprosent er på omtrent 16-20 prosent, og henvisninger vurderes ut fra prioriteringsveilederen i psykisk helsevern for barn og unge slik vi er pålagt.

Økning

Kjendalen var for øvrig ute i TA for litt siden, og da kunne hun melde om en generell økning av unge med psykiske vansker gjennom fjerde kvartal i fjor og fram til februar. Den var på 28 prosent.

Det er en betydelig sjanse for at denne økningen er relatert til korona-situasjonen.

32 000 ikke tatt imot

I VGs sak heter det at 32 000 barn, unge og voksne som ble henvist til behandling for psykiske problemer i 2020 ikke ble tatt imot av spesialisthelsetjenesten.

I alt var 138 449 som ble henvist i 2020.

Bekymret

Medlem av helseutvalget i Skien, Esther Buer, har stilt spørsmål om situasjonen til avdeling barn og unges psykiske helse. Hun viste til at ingen barn skal vente lenger enn 35 dager på å få hjelp eller svar. Tilbakemeldingen var at de regnet med 40 dager ventetid på grunn av pågang nå.

Buer fulgte opp: Hva med barn som ikke fanges opp av avdelingen? Svar: De kommer inn i et kommunalt system.

Buer uttaler til TA:

- Barn skal ikke i helsekø, og jeg er bekymret for om kommunen har nok kapasitet til å behandle barna som eventuelt ikke tilfredsstiller kravene til BUP.