Hun har fått med seg det helt ferske vedtaket i utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet i Skien kommune. Det innebærer at en gaming-strategi er på vei.

Utgangspunktet er fra i november i fjor: «Det digitale Skien skaper forskjeller. En av årsakene til utenforskap blant ungdom i Norge er tilgangen på PC, sosiale medier og interaktive dataspill. UKIFF ønsker å starte arbeidet med å utvikle en «Gaming-strategi» med formål om å øke inkludering og for å være en kommune som er der ungdom er».

Det sosiale

- Det er viktig å få med seg at det å spille dataspill, gaming, ikke bare innebærer å spille. Mye handler om andre ting, som det sosiale, spise sammen og overnatte, forteller Marita Siljan Sørensen (24) som er bosatt på Herre. Hun spiller Counter-Strike fra fire til 10 timer hver dag.

- Skal en få opp interessen i den enkelte kommune, kan det være riktig å etablere et fast sted hvor de unge har god tilgjengelighet. Der kan en drive med undervisning, lære seg strategier og bruke tiden sin riktig.

- Hvordan er det med jenter i miljøet?

- Det er ikke så mange jenter, kanskje 10 prosent. Men jeg tror det absolutt går an å få med flere jenter, spesielt hvis forholdene legges til rette for det.

Næring

Leder av det nevnte utvalget er Odin Adelsten Bohmann (Arbeiderpartiet). Hans oppfatning er at en gaming-strategi er bra når det gjelder inkludering, kultur og næring.

- Å være en kommune som er så offensiv og framoverlent på gaming er veldig spennende. Vi skal være fremst i skoa og inkludere alle innbyggere i kulturbegrepet, uttaler han.

Aktive valg

Det er betydningsfullt å legge til rette for at flere får tilgang til utstyr å spille med, mener Adelsten Bohmann. - Og vi må være med der ungdom faktisk er.

Han er klar på at forestillingen om den "passive dataspilleren" ikke er korrekt:

- De fleste spill har til felles at spilleren må ta aktive valg, ta stilling til dilemmaer og møte konsekvensene. Som spiller er man aktiv, slik vi ser det i Skien.

Han sier også:

- I gamle dager gjorde man narr av gutta som bunkra seg opp i kjellerstua for å game, nå finner man morgendagens jagerpiloter på "The Gathering", datatreff hamar. Det viser oss hvor strategiske vi må være i vår satsning. Det å utvikle spill er jo blitt en helt ny næring.

- Bak hver eneste utgivelse er det mange kreative, iherdige og dyktige mennesker. Mange norske dataspill holder høy kvalitet og er anerkjent internasjonalt. Hvordan kan vi som kommune stimulere til de gode spillutviklermiljøene her i byen? Kan vi få verdens første Ibsen-spill?

I juni

Det er meningen at kulturavdelingen vil legge fram en gaming-strategi til behandling i utvalget juni 2021.

Ikke bare er at det meningen at dette skal handle om kultur, fritid og oppvekst - men det skal i tillegg sees på muligheter for et samarbeid med helse, skole og næringsliv.

Det er et poeng at 1350 barn i alderen 0-17 år lever i lavinntektsfamilier i Skien. Derfor framheves det et mål om å legge "til rette for arenaer som utjevner digital forskjeller og gir barn og unge lik tilgang på digital erfaringer og kompetanse".