Asplan Viak er engasjert til arbeidet og det er de som har utarbeidet «søknad ombruksendring fra produksjonslokaler til klubbhus/aktivitetshus på Salen».

– Fritatt fra nabovarsel

Asplan Viak argumenterer for at søknaden om bruksendring ikke trenger nabovarsling.

Dette med bakgrunn i at tiltaket er i tråd med vedtatt reguleringsplan. Videre at bruksendringen kun vil innebære noen mindre fasadeendringer som ikke vil ha betydning for øvrige naboer.

200 personer

Fra ansvarlig søker opplyses det at bygget skal deles opp i to brannceller, der den ene er areal for båtservice og den andre blir klubbhus/aktivitetshus for båtforeningen.

– Som imidlertid enkelt kan ryddes og møbleres om til servicehall. Gitt byggets størrelse er det ved prosjektering tatt høyde for en personbelastning på opptil 200 personer, utdypes det.

I forbindelse med bruksendringen er det ellers lagt til et ildsted og det vil gjøres andre små endringer innomhus. Kapasiteten på garderobe/wc/dusj vil blant annet forbedres, orienterer Hilde Teie, på vegne av Asplan Viak som ansvarlig søker.

– Leieforespørsel

Styreleder i Skager Service AS, Trygve Steiner Nilsen, forklarer bakgrunnen for søknaden med at de har fått en leieforespørsel fra en båtforening.

- De ønsker å benytte produksjonshallen til kombinert service og klubb-/foreningslokale. Som en oppfølging av leieforespørselen og de mulighetene reguleringsplanen gir for bruken av bygget, søker vi derfor om en bruksendring. Etter at Skager Boat AS, som i mange år har vært leid bygget, la ned sin produksjonsvirksomhet her i fjor sommer har vi manglet leietaker.

Henvendelsen fra den aktuelle båtforeningen kom etter at hallen har ligget ute for leie på finn.no.

Siden det ikke er signert noen kontrakt, ønsker ikke Steiner Nilsen å si hvilken interessent det er snakk om.

Skager Service hadde i 2020 driftsinntekter på drøye 2,8 millioner kroner og et driftsresultat på 519 000. Selskapet er et datterselskap av Salen Holding som igjen er eid av Stiftelsen Grasmyr Menighet.