Til påsken skal han dessuten lede fire gudstjenester i samarbeid med TA, men først ser soknepresten fram til begivenheten 29. mars.

Vil være relevant

– Vi vil sende vår gudstjeneste på nettet søndag, rett etter at den nasjonale har gått av stabelen, forteller Jan Terje Hanssen. Gudstjenesten går i opptak.

– Hva vil du preke om?

– Jeg forsøker å være relevant, naturligvis, og vil ta utgangspunkt i Johannes evangelium der øverstepresten tar opp at det er bedre at ett menneske dør for folket enn at hele folket går under. Og det var jo nettopp der Jesus kommer inn.

Hanssen lover også at det blir sang og musikk under denne gudstjenesten.

– Og den vil vare en times tid?

– Den blir nok på en halvtime, tenker jeg. Det er lenge nok foran en skjerm.

Biskopen kom ikke

Sognepresten opplyser om at det denne uka egentlig var lagt opp til bispevisitas; biskop Stein Reinertsen skulle ha kommet på besøk.

– Vi hadde lagt ned mye arbeid med forberedelser til dette, men vi får satse på at vi får det til senere når vi ikke lenger har denne spesielle situasjonen.

– Hva er spesielt utfordrende i jobben som prest i disse dager?

– En ting er jo at vi ikke skal møte folk fysisk i forbindelse med sjelesorg, vi bør ta det over telefonen. Det er rart, men vi er flinke til å ringe, og det er fint at kirken kan vise omsorg på denne måten. Og så er det jo restriksjoner når det gjelder begravelser – bare den nærmeste familien får være til stede.

Hva som vil skje med kommende brylluper er foreløpig usikkert.

Påskegudstjenester

Soknepresten ser likevel fram til påske, og han har blitt enig med TAs sjefredaktør om at fire gudstjenester kan sendes via TA.no.

TAs sjefredaktør, Ove Mellingen, er glad for å samarbeide med menigheten i Langesund og kan fortelle at TA.no kommer til å sende gudstjenester fra Langesund både skjærtorsdag, langfredag – pluss 1. og 2. påskedag:

– TA er opptatt av at vi skal bidra, så godt vi kan, til at folk kan leve så normale liv som mulig, selv i en unormal periode. Og for mange er kirken og gudstjeneste en del av tradisjonen i påsken. Derfor er vi glade for at Terje prest – vil bidra på denne måten – og at TAs lesere også får dette tilbudet.