Det var i høst at interessegruppa for Fra togspor til turvei sendte en søknad til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

– En ny unik og spektakulær turvei som går på den gamle jernbanestrekningen fra Larvik opp langs Farrisvannet via Kjose til Oklungen og ned Bjørkedalen til Porsgrunn. En turvei som er for gående og syklende og som kommunene og fylkeskommunen kan være stolte av, til glede for generasjoner framover, het det i søknaden om å få med fylkeskommunen i spleiselaget til prosjektet som er estimert en prislapp på nær 33 millioner kroner, for Porsgrunn kommune.

Årlige driftsutgifter er anslått til cirka tre millioner kroner.

Det nedlagte jernbanesporet har skapt et enormt engasjement og på mange fronter har det de siste årene blitt jobbet for å gjøre det om til en ny unik tursti. Mange snakker om en «ny rallarvei» i Porsgrunn. Den store utfordringen er økonomi og hvem som skal betale og ta ansvar for hva.

Vil vurdere andre finansieringsmuligheter

Fylkeskommunen svarte i høst at de er positive til tiltaket og at fylkeskommunens ledergruppe vil vurdere søknaden i forbindelse med fylkesdirektørens budsjettbehandling.

Budsjettet ble behandlet i november i fjor, og det ble da klart at turveiprosjektet ikke nådde helt opp.

– Det ble i denne omgang dessverre ikke prioritert midler til bidrag til turvei på den nedlagte jernbanen mellom Larvik og Porsgrunn. Dette er likevel ikke å se på som et avslag på søknaden, da fylkeskommunen er positiv til tiltaket.

– Andre finansieringsmuligheter vil bli vurdert, og vi vil på et tidspunkt komme tilbake til dere, heter det videre.

Venter på svar

Foreløpig status for prosjektet er at tilbudet fra Bane NOR, om å overta strekningen, har blitt utvidet til 31. mars i år. Årsaken, ifølge ressursgruppa ifra togspor til turvei, er at man venter på avklaringer på en rekke spørsmål.

Et av disse er at Bane NOR skal fratre kravet i tilbudet om at kommunene skal overta ansvaret hva gjelder forurensninger i grunnen hvor jernbanesporene har vært. Dette fordi det kan medføre framtidige utgifter for kommunene.

Videre skriver ressursgruppa på egne Facebook-sider at de venter på avklaringer både fra Samferdselsdepartementet, samt Bane NOR.

– Men det tar litt tid for dem å svare på spørsmålene vi har stilt og de ber oss om forståelse for dette – og derfor er også tilbudsfristen fra BaneNOR til kommunene utvidet med 6mnd. Vi har trua og ting går i riktig retning – og vi tar steg for steg i denne prosessen, skriver de avslutningsvis på Facebook-siden Fra togspor til turvei.