Det kommer fram på nettsidene til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og i et brev sendt kommunen.

Fjerne

Beslutningen har utgangspunkt i en tillatelse fra februar og mars til å mudre og pele i sjøen. Rambøll Norge AS er sentral sammen med kommunen.

I de nye søknadene fra juni handlet det «om å få fjernet vilkår om turbiditet på maksimalt 10 NTU i utslipp av avvanningsvann fra overskuddsmasser etter boring av peler i sjø ved Sandøya fergekai, Bjørkøya fergekai og Brevik fergekai. Samt tillatelse til avvanning av muddermasser og utslipp i sjø ved Sandøya fergekai og Bjørkøya fergekai.»

34 stålrør

I tillatelsen for tiltak ved Brevik fergeleie nevnes «34 stålrørsperler i sjø gjennom forurenset sediment ned til fjell ...»

700 kvadratmeter er det aktuelle området.

Et krav til peling: «Etablering av peler skal foregå i tette rør, og borekaks og boreslam skal samles opp. Alle masser som tas ut i forbindelse med tiltaket skal leveres til godkjent avfallsanlegg.»

Det gis anledning til å klage, og det må skje innen 20. september.