Gå til sidens hovedinnhold

Posisjonens pasjon for proletariatet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Kragerø Blad Vestmar)

"Penger er bedre enn fattigdom, om så bare av økonomiske grunner." (Woody Allen)

- Om posisjonens pasjon for proletariatet

Det er omtrent et år siden følgende forslag fikk flertall i kommunestyret: «Barnetrygden inngår i beregningen av ytelse til livsopphold». I KV på (nett 18.11 og i papirutgaven 20.11), leser vi om seksbarnsfaren Hussain Al-Hussein som forteller om konsekvensene av fjorårets vedtak.

Vi låner journalist Sondre Lindhagen Nilssens forklaring av hva avgjørelsen betyr i praksis: «Vedtaket innebærer at barnetrygden blir regnet som inntekt. Foreldre som er i jobb merker ingen forskjell, men de som mottar sosialstønad får mindre utbetalt.»

I Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram for 2017-2021 skriver «moderpartiet» at de vil at barnetrygd holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp.

Kragerø Senterparti hører dessverre ikke på «mora si» i denne saken.

Ordføreren uttaler i artikkelen at han forstår at det er tøft, men at man må se det store bildet, og at det ikke er mer penger.

Store norske leksikon beskriver at proletar oppsto fordi medlemmer av den fattige klassen proletarii, ble ansett for å ha betydning for staten bare ved å avle barn (proles). Kragerø hyler etter flere barnefamilier, Hussain – og flere med han - har bidratt i rikt monn.

Posisjonen i Kragerø takker for bidraget med å stjele flere tusen kroner fra ungene deres hver måned. Er det dette som kalles en fattig trøst?

På vegne av styret i Fagforbundet Kragerø
Anita Tovsen, leder


Kommentarer til denne saken